STT Mã hồ sơ Công dân/Tổ chức Loại hình đăng kí Trạng Thái
 • 1 1.363.2017/KCB-SYT Trần Thị Mỹ Ngọc ( Điều dưỡng, 01/10/16-12/10/17, NK Việt Nga) 1.Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Đã Tiếp Nhận
 • 2 1.362.2017/KCB-SYT Dương Lê Thị Trâm Anh ( Điều dưỡng, 01/10/16-12/10/17, NK Việt Nga) 1.Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Đã Tiếp Nhận
 • 3 1.7502.2017/LLTP-TP Dương Thị Huệ - BC 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 4 1.95.2017/HDXD-XD BAN QLDA ĐTXD HUYỆN CHÂU ĐỨC - TĐ DA NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG THÀNH TRƯỜNG MẦM NON SƠN BÌNH 1. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) Đã Tiếp Nhận
 • 5 1.94.2017/HDXD-XD BAN QLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN CHÂU ĐỨC - TĐ DA NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG 1. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) Đã Tiếp Nhận
 • 6 6.363.2017/QLDN-BQLKCN CTy TNHH CN Gốm Bạch Mã VN (Hoàng Thị Xuân) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 7 3.222.2017/DMP-SYT Nguyễn Thị Thanh Tuyền - QT Phát Lộc 3.Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở đề nghị cấp lần đầu hoặc cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược nhưng bị thu hồi Đã Tiếp Nhận
 • 8 1.7501.2017/LLTP-TP Đặng Trung Nghĩa 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 9 6.48.2017/KCB-BVBR NGUYỄN VĂN ĐẠO - 1984 Xác nhận bệnh nhân có khám bệnh và điều trị tại bệnh viện Bà Rịa - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 10 1.7500.2017/LLTP-TP Phạm Minh Bảo 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 11 1.7499.2017/LLTP-TP Nguyễn Triệu Vinh 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 12 317.2017/DD-TNMT Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai DKDD 26.Cung cấp dữ liệu đất đai Đã Tiếp Nhận
 • 13 8.345.2017/TCDLCL-KHCN Công ty TNHH POSCO VIỆT NAM (1.196,07 t) 2. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Đã Tiếp Nhận
 • 14 316.2017/DD-TNMT Lê Thị Hiền DKDD 26.Cung cấp dữ liệu đất đai Đã Tiếp Nhận
 • 15 1.361.2017/KCB-SYT Nguyễn Minh Thắng ( YS< 01/3/16-01/4/17, BVBR) 1.Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Đã Tiếp Nhận
 • 16 1.7498.2017/LLTP-TP Nguyễn Thị Duy Hiền 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 17 8.344.2017/TCDLCL-KHCN Công ty TNHH POSCO VIỆT NAM (1.452,88 t) 2. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Đã Tiếp Nhận
 • 18 13.987.2017/TS-SNN LÊ VĂN KHÁNH BV-93232-TS, st 14. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Đã Tiếp Nhận
 • 19 8.343.2017/TCDLCL-KHCN Công ty TNHH POSCO VIỆT NAM (225,77 t) 2. Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ Đã Tiếp Nhận
 • 20 8.99.2017/KCB-BVBR NGUYÊN HỒNG HẢI - 2000 Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 21 1.360.2017/KCB-SYT Trần Thị Thanh Thảo (Y sỹ YHCT, TYYT Châu Đức) 1.Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Đã Tiếp Nhận
 • 22 11.112.2017/TCNS-TC Đề nghị phê duyệt quyết toán cải tạo nâng cấp đường Ngãi Giao- Cù Bị huyện Châu Đức Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đã Tiếp Nhận
 • 23 3.72.2017/KCB-BVBR SƠN THỊ XIẾT - 1972 Tóm tắt hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 24 1.170.2017/VNS-KHDT SỞ CÁNH SÁT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - MAI HÙNG SƠN Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đã Tiếp Nhận
 • 25 17.17.2017/VL-LDTBXH Công ty TNHH Hwa Kyung Vina Bình Châu Seafood- báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Đã Tiếp Nhận
 • 26 1.7496.2017/LLTP-TP Phạm Hùng Phương 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 27 1 .73.2017/HT-TP Nguyễn Vũ Quỳnh Như 1.Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Đã Tiếp Nhận
 • 28 05.62.2017/ATTP-SYT cssx nước đá tinh khiết 10 Đông 5.Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế Đã Tiếp Nhận
 • 29 1.508.2017/QLCLNLTS-SNN DƯƠNG HOÀNG VŨ ( mua bán thịt) 1. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Đã Tiếp Nhận
 • 30 1.192.2017/HDDN-KHDT TNHH TM SX NHẬP KHẨU 3L SÀI GÒN - Ông Quàng Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đã Tiếp Nhận
 • 31 59.38.2017/KCB-SYT Hồ Quy Mô _ bổ sung chẩn đoán hình ảnh 1.1Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Đã Tiếp Nhận
 • 32 1.7495.2017/LLTP-TP Trần Thị Thúy 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 33 32.6.2017/GDDT Trung tâm tư vấn du học Nhật Bản An Khoa (Nguyễn Kim Tuyến) Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học Đã Tiếp Nhận
 • 34 1.7494.2017/LLTP-TP Đỗ Tấn Phát Tài 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 35 5.6.2017/DCKS-TNMT Công ty CP Vật Liệu Xây Dựng DIC Z - Đã Bãi Bỏ 5.Giấy phép khai thác khoáng sản Đã Tiếp Nhận
 • 36 1.7493.2017/LLTP-TP Nguyễn Văn Lợi 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 37 3.27.2017/QHKT-XD CỤC HẬU CẦN QUÂN KHU 7 - CẤP PHÉP QUY HOẠCH 3. Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý. Đã Tiếp Nhận
 • 38 58.217.2017/VH-VHTT Đoàn xiếc hà nội I 58. Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Đã Tiếp Nhận
 • 39 1.191.2017/HDDN-KHDT CÔNG TY TNHH SULAVAN - Ông Văn Tấn Đạm Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đã Tiếp Nhận
 • 40 17.169.2017/DL-DL Hộ kinh doanh Lê Hoàng Minh (NN Tân Hòa) 17.Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Đã Tiếp Nhận
 • 41 1.7492.2017/LLTP-TP Lê Thị Yến Nhi 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 42 10.15.2017/TCDLCL-KHCN Công ty TNHH Thép VINAKYOEL (CBHC 01:2017/VKS) 10. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Đã Tiếp Nhận
 • 43 16.819.2017/TS-SNN CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÙNG HẬU 5. Chứng nhận thủy sản khai thác Đã Tiếp Nhận
 • 44 15.377.2017/TS-SNN CÔNG TY TNHH NGỌC TUẤN SURIMI 4. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Đã Tiếp Nhận
 • 45 10.14.2017/TCDLCL-KHCN Công ty TNHH Thép VINAKYOEL (CBHC 02:2017/VKS) 10. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Đã Tiếp Nhận
 • 46 10.13.2017/TCDLCL-KHCN Công ty TNHH Thép VINAKYOEL (CBHC 03:2017/VKS) 10. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Đã Tiếp Nhận
 • 47 10.12.2017/TCDLCL-KHCN Công ty TNHH Thép VINAKYOEL (CBHC 04:2017/VKS) 10. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Đã Tiếp Nhận
 • 48 10.11.2017/TCDLCL-KHCN Công ty TNHH Thép VINAKYOEL (CBHC 05:2017/VKS) 10. Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận Đã Tiếp Nhận
 • 49 315.2017/DD-TNMT Nguyễn Thị Bích Liên DKDD 26.Cung cấp dữ liệu đất đai Đã Tiếp Nhận
 • 50 314.2017/DD-TNMT Võ Thị Bích Ngân DKDD 26.Cung cấp dữ liệu đất đai Đã Tiếp Nhận