STT Mã hồ sơ Công dân/Tổ chức Loại hình đăng kí Trạng Thái
 • 1 76.19.2019/TS-SNN PHẠM NGỌC ANH BV-74119-TS=> BV-94119-TS Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Đã Tiếp Nhận
 • 2 10.17.2019/QLCLNLTS-SNN NGUYỄN NGỌC TRONG ( kd ths ) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 3 10.16.2019/QLCLNLTS-SNN NGUYỄN VĂN DŨNG ( kd ths ) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 4 10.14.2019/QLCLNLTS-SNN NGUYỄN VĂN XUÂN ( kd ths ) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 5 10.15.2019/QLCLNLTS-SNN VÕ VĂN ĐỨC ( kd ths ) Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 6 7.504.2019/QLDN-BQLKCN Công ty TNHH E-TOP Vietnam (Nguyễn Thị Xuân Phương) Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 7 000.00.04.H06-20190626-75 Công ty TNHH Thuận Phát An Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Đã Tiếp Nhận
 • 8 000.00.04.H06-20190626-74 Công ty cổ phần khoa học Công nghệ Việt Nam Cấp phép dừng xe, đỗ xe tại nơi cấm dừng, cấm đỗ; cấp phép xe vào đường cấm của hệ thống đường địa phương Đã Tiếp Nhận
 • 9 102.36.2019/ATTP-SYT CN Công ty TNHH TDC - NM sản xuất nước uống đóng chai Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đã Tiếp Nhận
 • 10 170.2019/MT-TNMT Viễn Thông Bà Rịa - Vũng Tàu MT 15.Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Đã Tiếp Nhận
 • 11 1.430.2019/KCB-BVBR MAI TUYẾT HUYỀN - 2000 Phô tô hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 12 7.111.2019/ATTP-CT Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Bách Hóa Xanh- Cửa hàng Bách Hóa Xanh Bà Rịa Vũng Tàu 18.7. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Đã Tiếp Nhận
 • 13 3.2.2019/BC-TTTT Cục Thống kê tỉnh BRVT Cho phép họp báo ( trong nước) Đã Tiếp Nhận
 • 14 1.5405.2019/LLTP-TP Đỗ Quốc Việt 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 15 7.503.2019/QLDN-BQLKCN Công ty TNHH Posco SS VINA (Nguyễn Điêu Hồng Thanh) Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 16 2.105.2019/DD-TNMT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu QLDD 2. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đã Tiếp Nhận
 • 17 1.124.2019/VBCC-SGDĐT Nguyễn Khoa Quý Ly (134.19) Đã Tiếp Nhận
 • 18 119.74.2019/TS-SNN BÙI KIM HUÊ BV-91469-TS Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 19 3.2428.2019/XTTM-CT Chi nhánh Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) tại Thành Phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai Đã Tiếp Nhận
 • 20 119.72.2019/TS-SNN NGUYỄN THỊ HỒI BV-9783-TS Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 21 3.2429.2019/XTTM-CT Chi nhánh Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) tại Thành Phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai Đã Tiếp Nhận
 • 22 3.2421.2019/XTTM-CT CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG Đã Tiếp Nhận
 • 23 3.2422.2019/XTTM-CT CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA Đã Tiếp Nhận
 • 24 3.2420.2019/XTTM-CT Trung tâm Kinh doanh VNPT Bà Rịa - Vũng Tàu Đã Tiếp Nhận
 • 25 7.18.2019/KCB-SYT Võ Thị Ánh (CS YHCT Hoàng Thiện) 7.Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Đã Tiếp Nhận
 • 26 3.2423.2019/XTTM-CT Công ty TNHH TM Toàn Gia Hiệp Phước Đã Tiếp Nhận
 • 27 3.2424.2019/XTTM-CT Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Đã Tiếp Nhận
 • 28 1.189.2019/VNS-KHDT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Phạm t đức 1.Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đã Tiếp Nhận
 • 29 6.435.2019/HDXD-XD CÔNG T TNHH TƯ VẤN XD PHƯỚC VINH - ĐỀ NHGỊ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 6. Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng. Đã Tiếp Nhận
 • 30 3.2425.2019/XTTM-CT Công ty Cổ Phần Mỹ Phục Đã Tiếp Nhận
 • 31 3.2426.2019/XTTM-CT Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Đã Tiếp Nhận
 • 32 82.802.2019/TS-SNN NGUYỄN VĂN NGHĨA BĐ-94156-TS Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Đã Tiếp Nhận
 • 33 82.803.2019/TS-SNN HỒ MINH TƯ BĐ-94062-TS Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Đã Tiếp Nhận
 • 34 82.804.2019/TS-SNN NGUYỄN THƠ KG-91940-TS Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Đã Tiếp Nhận
 • 35 108.93.2019/TS-SNN NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT BV-98699-TS 08-14: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Cấp giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 36 108.94.2019/TS-SNN NGUYỄN VĂN MUỜI BV-0990-TS 08-14: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Cấp giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 37 3.2427.2019/XTTM-CT Chi nhánh Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) tại Thành Phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai Đã Tiếp Nhận
 • 38 1.5404.2019/LLTP-TP Đỗ Văn Quốc 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 39 20.248.2019/TCDLCL-KHCN Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam(581,990) Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Đã Tiếp Nhận
 • 40 20.247.2019/TCDLCL-KHCN Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam(3.915,055) Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Đã Tiếp Nhận
 • 41 102.37.2019/ATTP-SYT HKD Mizu Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đã Tiếp Nhận
 • 42 16.3.2019/HDDN-KHDT CÔNG TY TNHH HỒNG VÂN - NGUYỄN ANH TUẤN Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đã Tiếp Nhận
 • 43 20.246.2019/TCDLCL-KHCN Công ty Cổ phần China Steel Sumikin Việt Nam(6.144,880) Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Đã Tiếp Nhận
 • 44 73.108.2019/DMP-SYT Lê Thị Minh Nguyệt ( QT Minh Nguyệt) - đã thu phí BL 55096 2.Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Đã Tiếp Nhận
 • 45 73.107.2019/DMP-SYT Nguyễn Thị Mỹ Trâm (QTT Hoàng Phú) - đã thu phí BL 55095 2.Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc Đã Tiếp Nhận
 • 46 1.5403.2019/LLTP-TP NGuyễn Thị Lan 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 47 119.71.2019/TS-SNN NGUYỄN HOÀNG NHƯ LÂM BV-90020-TS, 604/2018 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 48 1.5402.2019/LLTP-TP Cao Hoàng Mỹ Thư 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 49 11.309.2019/QLDN-BQLKCN Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn ( Đào Thị Nhuần) Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động Đã Tiếp Nhận
 • 50 1.197.2019/CLCTXD-XD Công ty CP Cam ly (Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình khu du lịch Poulo Condor) 1. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình Đã Tiếp Nhận