STT Mã hồ sơ Công dân/Tổ chức Loại hình đăng kí Trạng Thái
 • 1 91.588.2019/TS-SNN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỎ MAY Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Đã Tiếp Nhận
 • 2 119.419.2019/TS-SNN HỒ THỊ TÀI BV-77106-TS- 6 CV Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 3 119.418.2019/TS-SNN HOÀNG THỊ OANH THỦY BV-0405-TS, Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 4 1.8529.2019/LLTP-TP Nguyễn Thị Vui 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 5 1.221.2019/DD-TNMT Công ty Cổ phần Đông Á Châu Đức QLDD 1. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất;thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đã Tiếp Nhận
 • 6 2.135.2019/DD-TNMT Ban Quản lý cảng Bến Đầm QLDD 2. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đã Tiếp Nhận
 • 7 3.471.2019/HDXD-XD UBND thị xã phú Mỹ ( thẩm định dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư dự án đường 81 nối dài TXPM) 3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Đã Tiếp Nhận
 • 8 000.00.04.H06-20190924-99 Công ty CP Thái Bình Dương Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác Đã Tiếp Nhận
 • 9 3.3661.2019/XTTM-CT CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG Đã Tiếp Nhận
 • 10 3.473.2019/HDXD-XD Ban QLDA ĐTXD 2 Thành phố Vũng tàu ( Thẩm định dự án ĐTXD điều chỉnh công trình đường Võ Văn tần TPVT) 3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Đã Tiếp Nhận
 • 11 3.3660.2019/XTTM-CT Công Ty TNHH DKSH Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 12 6.778.2019/QLDN-BQLKCN CTY TNHH Thương Mại OG VN (nộp dvc.vieclamvietnam.gov.vn-Phạm Thị Út) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 13 3.3659.2019/XTTM-CT Công Ty TNHH DKSH Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 14 3.477.2019/HDXD-XD Chùa Viên Quang Tự( Thẩm định thiết kế xây dựng công trình tôn giáo cùa viên quang tự) 3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Đã Tiếp Nhận
 • 15 15.169.2019/QLDN-BQLKCN CTy CP Steel Builder (Lâm Thị Dung) Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Đã Tiếp Nhận
 • 16 3.3649.2019/XTTM-CT CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG Đã Tiếp Nhận
 • 17 3.3648.2019/XTTM-CT CÔNG TY CỔ PHẦN CON CƯNG Đã Tiếp Nhận
 • 18 1.8528.2019/LLTP-TP Nguyễn Thị Quỳnh Hương 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 19 82.1181.2019/TS-SNN TRẦN VĂN TUYNH BV-97497-TS, st Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Đã Tiếp Nhận
 • 20 1.8527.2019/LLTP-TP Bùi Anh Dũng 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 21 09.285.2019/GTS-SNN TRẦN THỊ GÁI BV-96598-TS 08-14: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Cấp giấy phép khai thác thủy sản (chưa cấp theo hạn ngạch) Đã Tiếp Nhận
 • 22 09.286.2019/GTS-SNN CÔNG TY CỔ PHẦN HẠNH LÀI BV- 99939-TS 08-14: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Cấp giấy phép khai thác thủy sản (chưa cấp theo hạn ngạch) Đã Tiếp Nhận
 • 23 09.284.2019/GTS-SNN TRẦN THỊ GÁI BV-96599-TS 08-14: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Cấp giấy phép khai thác thủy sản (chưa cấp theo hạn ngạch) Đã Tiếp Nhận
 • 24 8.765.2019/KCB-BVBR TRẦN VĂN TÀI - 2000 Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 25 09.283.2019/GTS-SNN DƯƠNG THI NIỆM BV-93719-TS 08-14: Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá - Cấp giấy phép khai thác thủy sản (chưa cấp theo hạn ngạch) Đã Tiếp Nhận
 • 26 1.8526.2019/LLTP-TP Nguyễn Hoài Tâm 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 27 1.8525.2019/LLTP-TP Nguyễn Tuấn Anh 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 28 000.00.04.H06-20190924-103 Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân (Trúng tuyển cấp GPLX ô tô K118B2+K113C+K38(D)+ K32(E) -TTDN&ĐTSHLX Hải Vân thi ngày 22/9/2019 tại TTSHHV: đạt 196 TS) Cấp mới Giấy phép lái xe Đã Tiếp Nhận
 • 29 20.379.2019/TCDLCL-KHCN Cty TNHH ALAĐANH Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu Đã Tiếp Nhận
 • 30 1.8524.2019/LLTP-TP Nguyễn Trọng Tùng 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 31 1239.2019/DD-TNMT Nguyễn Văn Hải DKDD 26.Cung cấp dữ liệu đất đai Đã Tiếp Nhận
 • 32 000.00.04.H06-20190924-102 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Trúng tuyển cấp GPLX ô tô K243C -TCN-GTVT thi ngày 22/9/2019 tại TTSHHV: đạt 25 TS + QHTL: 04 TS) Cấp mới Giấy phép lái xe Đã Tiếp Nhận
 • 33 4.102.2019/LDTL-LDTBXH Công ty CP dịch vụ Bảo vệ - vệ sĩ Huỳnh Long- gửi thỏa ước LĐTT (Nguyễn Thị Bích Nguyên) Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Đã Tiếp Nhận
 • 34 000.00.04.H06-20190924-100 Trung tâm dạy nghề lái xe Đạt Phúc (Trúng tuyển cấp GPLX ô tô K113B2+K43B11 -TTDNLX Đạt Phúc thi ngày 21/9/2019 tại TTSHĐP: đạt 101 TS) Cấp mới Giấy phép lái xe Đã Tiếp Nhận
 • 35 000.00.04.H06-20190924-101 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Trúng tuyển cấp GPLX ô tô K16B11 -TCN-GTVT thi ngày 21/9/2019 tại TTSHĐP: đạt 46 TS + QHTL đạt 05 TS) Cấp mới Giấy phép lái xe Đã Tiếp Nhận
 • 36 000.00.04.H06-20190924-97 Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Trúng tuyển cấp GPLX mô tô -TCN-GTVT thi ngày 22/9/2019 tại TTSHLX loại 3 BR: đạt 350 TS) Cấp mới Giấy phép lái xe Đã Tiếp Nhận
 • 37 1.8523.2019/LLTP-TP Huỳnh Thanh Đại 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 38 4.101.2019/LDTL-LDTBXH Công ty TNHH Toàn Thắng - gửi thỏa ước LĐTT (Phạm Thị Thu Huyền) Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Đã Tiếp Nhận
 • 39 1.8522.2019/LLTP-TP Huỳnh văn Hiếu 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 40 4.227.2019/HDXD-XD Ông Trần Ngọc Thọ ( Cấp phép XD công trình pano quảng cảo tại -vina kyoei tại mỹ xuân tỉnh BRVT) 4. Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đã Tiếp Nhận
 • 41 1.191.2019/VBCC-SGDĐT Đặng Thị Như Ngọc (208.19) Đã Tiếp Nhận
 • 42 14.248.2019/DS-BVBR NGUYỄN THỊ PHƯƠNG - 1990 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp mất hoặc hư hỏng - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 43 1.8521.2019/LLTP-TP Phương Văn Cường 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 44 1.8520.2019/LLTP-TP Nguyễn Thị Minh Hạnh 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 45 1.8519.2019/LLTP-TP Lâm Thị Trinh 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 46 1.8518.2019/LLTP-TP Nguyễn Hoàng Thoại 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 47 3.476.2019/HDXD-XD Công ty TNHH Mei sheng textiles việt Nam( Thẩm định TKBVTC công trình nhà sản xuất sởi - nhà xưởng SP8) 3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Đã Tiếp Nhận
 • 48 1.8517.2019/LLTP-TP Lê Thị Anh Thư 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 49 1.190.2019/VBCC-SGDĐT Trần Thị Thu Thảo (207.19) Đã Tiếp Nhận
 • 50 4.3.2019/XDQH-BQLKCN CTy TNHH Nhôm Toàn Cầu VN (Lê Thanh Hưởng) Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đã Tiếp Nhận