STT Mã hồ sơ Công dân/Tổ chức Loại hình đăng kí Trạng Thái
 • 1 3.536.2020/KCB-BVBR HOÀNG THỊ THU - 1977 Tóm tắt hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 2 1.24.2020/QLG-STC CÔNG TY TNHH QUANG TRUNG Đã Tiếp Nhận
 • 3 11.12.2020/TDKT-SNV Nguyễn Văn Vũ 11.Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Đã Tiếp Nhận
 • 4 000.00.04.H06-20200403-234 Công ty TNHH CS Wind Việt Nam (72LD00679-72LD00585-72R02187) Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đã Tiếp Nhận
 • 5 14.301.2020/DS-BVBR LƯU NGUYỄN CẨM THÚY - 2002 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp mất hoặc hư hỏng - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 6 2.183.2020/DD-TNMT Giám mục Giáo phận Bà Rịa QLDD 2. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Đã Tiếp Nhận
 • 7 8.982.2020/KCB-BVBR VÕ VĂN HÙNG - 1988 Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 8 1.2364.2020/LLTP-TP NGuyễn Tấn Hoàng - M4.20.4 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 9 1.2363.2020/LLTP-TP Calzona, Enrico - BC 20.4 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 10 6.705.2020/HDXD-XD CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KHÚC KHANG - ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 6. Cấp/cấp lại/điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng; tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; tổ chức thi công xây dựng công trình; tổ chức giám sát thi công xây dựng; tổ chức kiểm định xây dựng; tổ chức quản lý, thẩm tra chi phí đầu tư xây dựng. Đã Tiếp Nhận
 • 11 2.318.2020/HDXD-XD TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ - TĐ BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TỈNH NĂM 2020 2. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10, Điều 13 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Điều 11 và Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD). Đã Tiếp Nhận
 • 12 2.2020/TNN-TNMT. Trạm CUng Cấp Nước huyện Côn Dảo Đã Tiếp Nhận
 • 13 3.535.2020/KCB-BVBR TRẦN VĂN ME - 1958 Tóm tắt hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 14 1.102.2020/KCB-BVBR LÊ PHÚ HOÀNG - 1952 Phô tô hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 15 1.2362.2020/LLTP-TP Hoàng Văn Khuông - M4.20.4 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 16 1.23.2020/QLG-STC CÔNG TY TNHH THÀNH VĨNH PHÚ Đã Tiếp Nhận
 • 17 1.22.2020/QLG-STC Chi Nhánh CTy TNHH 1 TV Dầu Khí TPHCM Tại Tỉnh BRVT Đã Tiếp Nhận
 • 18 6.93.2020/XTTM-CT Công Ty Cổ Phần Bột Giặt Lix Đã Tiếp Nhận
 • 19 3.1432.2020/XTTM-CT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA XANH Đã Tiếp Nhận
 • 20 20.6.2020/QLDN-BQLKCN CTy TNHH Sonion VN II (Trần Thị Bích Thủy) Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Đã Tiếp Nhận
 • 21 4.300.2020/HDXD-XD Công ty TNHH Khí công nghiệp long sơn ( Cấp phép XD công trình cổng và hàng rào, hệ thống đường bãi thoát nước, công trình móng cho tổ hợp thiết bị và các công trình liên quan) 4. Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đã Tiếp Nhận
 • 22 4.11.2020/QHKT-XD Công ty CP Sonadezi Châu Đức ( Phê duyệt điều chỉnh QH CT 1/500 khu đô thị châu đức) 2. Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Đã Tiếp Nhận
 • 23 1.348.2020/CLCTXD-XD Ban QLDa ĐTXD 1 thành phố Vũng Tàu ( Báo cáo hoàn công xây dựng công trình - đường trương công định ( đoạn từ đường trần đồng đến đường Quang trung TPVT) 1. Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình Đã Tiếp Nhận
 • 24 82.217.2020/TS-SNN TRẦN VĂN HÙNG BV-4132-TS- TRỰC TUYẾN Đã Tiếp Nhận
 • 25 000.00.04.H06-20200401-233 Công ty Cảng dịch vụ dầu khí (72C01197-72R00084) Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đã Tiếp Nhận
 • 26 000.00.04.H06-20200401-232 Công ty Cảng dịch vụ dầu khí (72C01196-72R00086) Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Đã Tiếp Nhận
 • 27 1.2361.2020/LLTP-TP Quang Phúc Thọ - BC 20.4 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 28 6.704.2020/HDXD-XD Trung tâm Quy hoạch Xây dựng tỉnh BRVT Đã Tiếp Nhận
 • 29 67.3.2020/DMP-SYT Trần Văn Thịnh - Nhà thuốc Hoàng Vũ (HS nộp trực tuyến) - KQ gửi qua BĐ Đã Tiếp Nhận
 • 30 6.868.2020/KCB-BVBR NGUYỄN TẤN CÔNG - 1987 Xác nhận bệnh nhân có khám bệnh và điều trị tại bệnh viện Bà Rịa - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 31 1.2358.2020/LLTP-TP Trần Thanh Tiến Đạt 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 32 7.7.2020/KCB-BVBR BÙI QUANG TRINH - Xác nhận bệnh nhân đã thanh toán viện phí - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 33 20.165.2020/DD-TNMT Công Ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Sao Việt DKDD 14.Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đã Tiếp Nhận
 • 34 3.1424.2020/XTTM-CT CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA SÀI GÒN MIỀN ĐÔNG Đã Tiếp Nhận
 • 35 12.85.2020/DD-TNMT Công Ty TNHH JS TECH Việt Nam DKDD 5.Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đã Tiếp Nhận
 • 36 25.20.2020/DD-TNMT Công Ty CP Du Lịch Hoa Anh Đào DKDD 19.Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Đã Tiếp Nhận
 • 37 000.00.04.H06-20200331-226 Cty CP ĐT TM xây lắp Huy Phát Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đã Tiếp Nhận
 • 38 000.00.04.H06-20200331-228 Cty TNHH Hoàng Tín Hưng Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đã Tiếp Nhận
 • 39 000.00.04.H06-20200331-234 Cty TNHH XD DV Phương Châu Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đã Tiếp Nhận
 • 40 000.00.04.H06-20200331-230 Công ty CP vận tải thuỷ Tân Cảng (BV3637) Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Đã Tiếp Nhận
 • 41 000.00.04.H06-20200331-227 Cty TNHH XD An Quốc Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đã Tiếp Nhận
 • 42 000.00.04.H06-20200331-229 Cty TNHH Cung cấp VLXD công nghiệp Hoàng Long Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Đã Tiếp Nhận
 • 43 4.299.2020/HDXD-XD Công ty tnhh TM và ĐT Duy anh( Cấp phép XD công trình - trường mầm non ngôi sao nhỏ) 4. Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đã Tiếp Nhận
 • 44 1.2360.2020/LLTP-TP Nguyễn Hữu Tâm 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 45 1.2359.2020/LLTP-TP Nguyễn Thị Bích Vân 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 46 1.56.2020/QHKT-XD Công ty TNHH KCTC Vina( Thẩm định phê duyệt nhiệm vụ qhct 1/500 dự án công ty TNHH KCTC vina chi nhánh cái mép tại khu công nghiệp TXPM) 1. Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Đã Tiếp Nhận
 • 47 3.703.2020/HDXD-XD Thiền viện tịnh chiếu( Thẩm định TKBVTC- thiền viện tịnh chiếu) 3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Đã Tiếp Nhận
 • 48 1.220.2020/HDXD-XD Công ty chế biến khí vũng tàu ( Thẩm địnhTKCS dự án nhà lưu trữ, thư viện kết hợp văn phòng công trình phụ trợ ) 1. Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Khoản 4, Điểm b Khoản 5 Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP) Đã Tiếp Nhận
 • 49 1.2357.2020/LLTP-TP Phạm Tuấn An 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 50 11.532.2020/QLDN-BQLKCN CTy TNHH Nhà Thép PEB (Hồ Quốc Chí) Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của người sử dụng lao động Đã Tiếp Nhận