STT Mã hồ sơ Công dân/Tổ chức Loại hình đăng kí Trạng Thái
 • 1 1.5747.2018/LLTP-TP Nguyễn Thúy Nhi 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 2 15.114.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xăng dầu Tứ Hải- Cửa hàng xăng dầu Tứ Hải 7.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 3 1.5746.2018/LLTP-TP Nguyễn Thị Thùy Ngân 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 4 4.73.2018/BVTV-SNN TÝ MỸ- PHẠM EM, R 4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đã Tiếp Nhận
 • 5 24.391.2018/GDDT Đặng Trần Trung Tín (L10, THPT Nguyễn Văn Cừ) Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Đã Tiếp Nhận
 • 6 10.11.2018/NNNT-SNN CS: LÂM VĂN ĐẠT 10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Đã Tiếp Nhận
 • 7 10.10.2018/NNNT-SNN TÝ MỸ- PHẠM EM 10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Đã Tiếp Nhận
 • 8 13.594.2018/TS-SNN TRẦN QUANG THÁI BV-72072-TS Đã Tiếp Nhận
 • 9 13.593.2018/TS-SNN NGUYỄN VĂN ÁNH BV-94319-TS Đã Tiếp Nhận
 • 10 13.592.2018/TS-SNN ĐỖ TẤN CÔNG BV-93686-TS Đã Tiếp Nhận
 • 11 13.591.2018/TS-SNN LÊ TẤN LONG BV-90367-TS Đã Tiếp Nhận
 • 12 13.590.2018/TS-SNN TRẦN VĂN TRUNG BV-0598-TS, st Đã Tiếp Nhận
 • 13 13.589.2018/TS-SNN TRẦN VĂN TRUNG BV-5182-TS Đã Tiếp Nhận
 • 14 7.184.2018/QLDN-BQLKCN CTy CP China Steel Sumikin VN (Nguyễn Mai Thanh) Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 15 6.262.2018/QLDN-BQLKCN CTy TNHH Vũ Chân (Hoàng Thị Mai) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 16 6.261.2018/QLDN-BQLKCN CTy TNHH Vũ Chân (Hoàng Thị Mai) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 17 3.126.2018/HDXD-XD BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG - THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG - DỰ TOÁN CT: NÂNG CẤP, CẢI TẠO TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG, HUYỆN CHẤU ĐỨC 3. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Đã Tiếp Nhận
 • 18 7.39.2018/ATTP-CT Bùi Văn Sáu 18.7. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Đã Tiếp Nhận
 • 19 4.13.2018/CNTY-SNN CỬA HÀNG THUỐC THU Ý HUYNH- Nguyễn Thị Thùy Trang Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Đã Tiếp Nhận
 • 20 25.44.2018/HDDN-KHDT TNHH CẢNG HYOSUNG VINA CHEMICALS - Ông Nguyễn Xuân Vỹ Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài Đã Tiếp Nhận
 • 21 14.38.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH Tâm Liên- Cửa hàng xăng dầu Bình An 7.14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 22 14.37.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH Tâm Liên- Cửa hàng xăng dầu Hắc Dịch 7.14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 23 14.36.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH Tâm Liên- Cửa hàng xăng dầu Hướng Dương 7.14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 24 1.5745.2018/LLTP-TP Cao Khương Thủy Tiên 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 25 6.260.2018/QLDN-BQLKCN Công ty TNHH Vũ Chân (Hoàng thị Mai) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 26 14.35.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH Tâm Liên- Trạm xăng dầu Phước Nguyên 7.14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 27 14.34.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH Tâm Liên- Trạm xăng dầu Phước Trung 7.14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 28 10.9.2018/NNNT-SNN ĐẠI LÝ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HỒNG LÂM -NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG -r 10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Đã Tiếp Nhận
 • 29 11.102.2018/TCNS-TC Thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, tỉnh BRVT Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đã Tiếp Nhận
 • 30 6.259.2018/QLDN-BQLKCN Công ty TNHH Vũ Chân (Hoàng thị Mai) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 31 1.5744.2018/LLTP-TP Phạm Thị Mai 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 32 37.153.2018/TS-SNN ĐẶNG PHƯƠNG BV-95644-TS 37. 04;09;14/ ĐKTC, DBTV, GPKTTS - Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu , đăng ký thuyển viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 33 1.158.2018/KCB-BVBR LÊ QUỐC TÌNH - 1982 Phô tô hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 34 53.7.2018/TG-SNV Sư cô Quảng Châu - BTSGHPGVN đăng ký bổ nhiệm chùa Hương hải thiền viên Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Đã Tiếp Nhận
 • 35 444.2018/DD-TNMT Huỳnh Thị Diễm Thúy DKDD 26.Cung cấp dữ liệu đất đai Đã Tiếp Nhận
 • 36 29.1428.2018/TS-SNN NGUYỄN MINH THẾ BV-94211-TS 29. 08;12/ ATKTTC,GPKTTS - Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 37 53.6.2018/TG-SNV Sư cô Quảng Châu - BTSGHPGVN đăng ký bổ nhiệm chùa Bảo hải Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo Đã Tiếp Nhận
 • 38 29.1427.2018/TS-SNN NGUYỄN VĂN THỌ BV-0753-TS 29. 08;12/ ATKTTC,GPKTTS - Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 39 29.1426.2018/TS-SNN PHAN VĂN THU BV-4419-TS 29. 08;12/ ATKTTC,GPKTTS - Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 40 29.1425.2018/TS-SNN NGUYỄN VĂN NHỎ BV-3099-TS 29. 08;12/ ATKTTC,GPKTTS - Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 41 29.1424.2018/TS-SNN NGUYỄN VĂN NHỎ BV-90499-TS 29. 08;12/ ATKTTC,GPKTTS - Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 42 1.5743.2018/LLTP-TP Võ Khôi Tức 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 43 29.1423.2018/TS-SNN TRẦN THỊ ÁNH TUYẾT BV-92581-TS 29. 08;12/ ATKTTC,GPKTTS - Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 44 16.76.2018/DD-TNMT Công TNHH Dịch vụ Vận tải Du lịch Thành Phát DKDD 9.Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng Đã Tiếp Nhận
 • 45 01.197.2018/ATTP-SYT CSSX nước uống đóng chai Vinh Quang 1.Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức. Đã Tiếp Nhận
 • 46 6.17.2018/KCB-SYT Cao Thị Minh Nguyệt - Phòng Y tế Công Ty TNHH Đông Phương Vũng Tàu 6.Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Đã Tiếp Nhận
 • 47 24.390.2018/GDDT Hà Ngọc Minh Thư (L10, THPT Dĩ An, tỉnh Bình Dương) Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Đã Tiếp Nhận
 • 48 7.183.2018/QLDN-BQLKCN Công ty TNHH Polystyrene Việt Nam (Đinh Thị Thu Hương) Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 49 1.58.2018/LDTL-LDTBXH Công ty TNHH Dongjin Global - đăng ký nội quy lao động Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Đã Tiếp Nhận
 • 50 1.5.2018/NTBD-SVHTT Cty TNHH Janhold - OSC - KS New Wave Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương. Đã Tiếp Nhận