STT Mã hồ sơ Công dân/Tổ chức Loại hình đăng kí Trạng Thái
 • 1 15.135.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu - Cửa hàng Xăng dầu số 19 7.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 2 15.134.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu- Cửa hàng Xăng dầu số 04 7.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 3 15.133.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu- Cửa hàng xăng dầu số 08 7.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 4 15.132.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu- Cửa hàng xăng dầu số 07 7.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 5 15.131.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu- Cửa hàng Xăng dầu số 21 7.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 6 15.130.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu- CH xăng dầu số 13 7.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 7 8.360.2018/KCB-BVBR NGUYỄN THỊ NHUNG - 1989 Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 8 15.129.2018/LTHHTN-CT Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa-Vũng Tàu - Cửa hàng Xăng dầu số 16 7.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Đã Tiếp Nhận
 • 9 4.111.2018/HDXD-XD CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂN PHƯỚC THỊNH ( CẤP GPXD : NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ( GĐ 2) TẠI CỤM CN-TTCN XÃ AN NGÃI- LONG ĐIỀN ) 4. Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đã Tiếp Nhận
 • 10 1.7320.2018/LLTP-TP Trần Nữ Hồng Diễm 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 11 9.171.2018/DD-TNMT Công ty TNHH Winner Bà Rịa DKDD 2.Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Đã Tiếp Nhận
 • 12 559.2018/DD-TNMT Công ty CP Trùng Dương - Thái Sơn DKDD 26.Cung cấp dữ liệu đất đai Đã Tiếp Nhận
 • 13 1.15.2018/VLXD-XD CÔNG TY TNHH GẠCH MEN HOÀNG GIA - CÔNG BỐ GẠCH GỐM ỐP LÁT 1. Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng Đã Tiếp Nhận
 • 14 1.7319.2018/LLTP-TP Kiều Thị Đông 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 15 8.359.2018/KCB-BVBR LÊ VĂN BA - 1977 Cấp giấy chứng nhận thương tích - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 16 1.61.2018/HTVBCC-GDDT Lê Quốc Việt (191.18) Đã Tiếp Nhận
 • 17 1.7318.2018/LLTP-TP Lê Thị Sáng 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 18 357.504.2018/TS-SNN HUỲNH ĐẬM BV-98047-TS 16. Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 19 2.48.2018/QLCLNLTS-SNN CÔNG TY TNHH DANH CẦM 2. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 20 11.130.2018/TCNS-TC Đề nghị thẩm tra và phê duyệt quyêt toán dự án hoàn thành gói thầu 14 "Xây lắp công trình dự án nhà bảo tàng tỉnh BRVT" Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đã Tiếp Nhận
 • 21 10.58.2018/NNNT-SNN CỬA HÀNG YÊN HÀ- PHAN THỊ GIAO CHI-R 10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Đã Tiếp Nhận
 • 22 4.87.2018/BVTV-SNN CỬA HÀNG YÊN HÀ- PHAN THỊ GIAO CHI- R 4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Đã Tiếp Nhận
 • 23 558.2018/DD-TNMT Nguyễn Đức Nhật DKDD 26.Cung cấp dữ liệu đất đai Đã Tiếp Nhận
 • 24 1.7317.2018/LLTP-TP Huỳnh Thanh Hiền 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 25 1.7316.2018/LLTP-TP Nguyễn Thị Bích Ngọc 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 26 4.20.2018/BC-TTTT VP HĐND tỉnh BRVT Cấp giấy phép xuất bản bản tin Đã Tiếp Nhận
 • 27 1.7315.2018/LLTP-TP Trần Thị Kim Chi - TRực tuyến - M4 (EN768102789VN) 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 28 01.254.2018/ATTP-SYT Công ty TNHH Quốc tế Alwells Việt Nam 1.Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức. Đã Tiếp Nhận
 • 29 1.324.2018/KCB-SYT Trần Thị Bích Thúy - BS YHCT, 5/9/16-10/10/18, BVBR, BVYHCT 1.Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Đã Tiếp Nhận
 • 30 1.7314.2018/LLTP-TP Trần Đức Huyên 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 31 42.34.2018/GDDT DTHT - Truong THPT Nguyễn Văn Cừ Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp trung học phổ thông Đã Tiếp Nhận
 • 32 57.503.2018/TS-SNN HỒ THỊ LIỄU BV-93579-TS 16. Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 33 57.502.2018/TS-SNN HỒ THỊ LIỄU BV-93578-TS 16. Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 34 8.31.2018/HDDN-KHDT CÔNG TY TNHH TPG SAI GON - HONG KONNG - N V PHÚC Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) Đã Tiếp Nhận
 • 35 1.7313.2018/LLTP-TP Trần Thị Thắm 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 36 57.501.2018/TS-SNN TRÀ MINH VƯƠNG BV-5696-TS 16. Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 37 57.500.2018/TS-SNN TRÀ MINH VƯƠNG BV-0288-TS 16. Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Đã Tiếp Nhận
 • 38 16.1045.2018/TS-SNN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỦY SẢN NGUYỄN CHI 5. Chứng nhận thủy sản khai thác Đã Tiếp Nhận
 • 39 1.323.2018/KCB-SYT Trịnh Thị Nhã Trúc, YS, 01/5/17-10/5/18, TTYT Châu Đức 1.Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Đã Tiếp Nhận
 • 40 1.7312.2018/LLTP-TP Vũ Thị Mai Lan 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 41 1.7311.2018/LLTP-TP Nguyễn Thế Hảo 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 42 3.306.2018/KCB-BVBR PHẠM TRUNG THÀNH - 1992 Tóm tắt hồ sơ bệnh án - Bệnh viện Bà Rịa Đã Tiếp Nhận
 • 43 1.7310.2018/LLTP-TP NGuyễn Ngọc Đức 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 44 1.7309.2018/LLTP-TP Võ Khánh Hường 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 45 1.7308.2018/LLTP-TP Phan Tuấn Hải 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 46 1.7307.2018/LLTP-TP Ngô NGuyễn Hương 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Đã Tiếp Nhận
 • 47 65.141.2018/DB-GTVT Trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân (Ô tô khoá QHTL Sở GTVT quản lý thi tại TTDNLX Hải Vân ngày 14/10/2018 đạt: 06 TS) Cấp mới Giấy phép lái xe Đã Tiếp Nhận
 • 48 65.140.2018/DB-GTVT Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ô tô khoá K286B2 của TCN-GTVT thi ngày 13/10/2018 đạt: 105 TS) Cấp mới Giấy phép lái xe Đã Tiếp Nhận
 • 49 65.139.2018/DB-GTVT Trung tâm dạy nghề lái xe Đạt Phúc (Ô tô khoá K98B2 của TTDNLX Đạt Phúc thi ngày 13/10/2018 đạt: 52 TS) Cấp mới Giấy phép lái xe Đã Tiếp Nhận
 • 50 65.138.2018/DB-GTVT Trường Trung cấp nghề Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ( Ô tô khoá C/c K11/2018 của TCN-GTVT thi ngày 14/10/2018 đạt: 12 TS) Cấp mới Giấy phép lái xe Đã Tiếp Nhận