Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1818
 • Mức độ 2 1114
 • Mức độ 3 411
 • Mức độ 4 293
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1818
 • Sở Thông tin và Truyền thông 56
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 66
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 60
 • Sở Nội vụ BRVT 94
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 139
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Thủ tục phát hành thông cáo báo chí
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 Đơn đề nghị phát hành thông cáo báo chí
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam không tổ chức họp báo nhưng có nhu cầu phát hành thông cáo báo chí chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp phát hành thông cáo báo chí có tổ chức họp báo, đề nghị gửi hồ sơ đến cơ quan giải quyết đề nghị họp báo.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 04, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 04, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người đến nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết.

- Cách thực thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

+ Qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị (Mẫu số 01/BTTTT – Ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời gian giải quyết: Sau 24 tiếng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp phép phát hành thông cáo báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông không có văn bản trả lời thì cơ quan, tổ chức đó được phép phát hành thông cáo báo chí.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị phát hành thông cáo báo chí (Mẫu số 01/BTTTT – Ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Lệ phí: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Đối với cơ quan đại diện nước ngoài muốn xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

• Được sự chấp thuận của Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

• Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí;

• Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số lượng, số trang, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí.

• Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

+ Đối với cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài.

Cơ quan nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài muốn bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử phải có đủ điều kiện sau:

• Hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

• Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử  phát hành thông cáo báo chí, có nghiệp vụ quản lý thông tin;

• Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số lượng, số trang, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử;

• Có trụ sở chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí; đăng, phát bản tin trên màn hình điện tử.

+ Đối với các đoàn đại biểu nước ngoài:

Đoàn đại biểu nước ngoài muốn xuất bản tài liệu tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

• Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí.

• Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số lượng, số trang, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu, tờ rơi, thông cáo báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ hoạt động của đoàn đại biểu nước ngoài trong khuôn khổ các quy định của pháp luật về ngoại giao của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

+ Đối với Hội nghị quốc tế:

Hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam muốn xuất bản tài liệu tờ rơi; phát hành thông cáo báo chí phải có đủ các điều kiện sau:

• Được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận việc tổ chức hội nghị;

• Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản tài liệu tờ rơi;phát hành thông cáo báo chí;

• Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số lượng, số trang, nơi in, đối tượng phục vụ của tài liệu tờ rơi;thông cáo báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vicủa Hội nghị quốc tếđã được cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung Luật báo chí;

+ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật báo chí;

+ Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính Phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính Phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư 21/2011/TT-BTTTT ngày 13/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 13/2011/TT-BTTTT ngày 31/12/2008 hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí và Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí, đăng phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;

+ Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT ngày 9/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa thông tin về việc bãi bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin cấp giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa;

+ Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 21/11/2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin ban hành quy chế xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí, đăng phát bản tin trên màn hình điện tử của các cơ quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam.