Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1724
 • Mức độ 2 1077
 • Mức độ 3 357
 • Mức độ 4 290
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1724
 • Sở Thông tin và Truyền thông 45
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 43
 • Sở Nội vụ BRVT 93
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 58
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Cấp lại phù hiệu cho xe trung chuyển
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan thực hiện: Sở Giao thông Vận tải BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 Cấp lại phù hiệu cho xe trung chuyển
Dịch vụ Công Mức 4

- Trình tự thực hiện :

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết thuộc Sở Giao thông vận tải (Số 4 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

Đối với phương tiện mang biển số đăng ký thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có trách nhiệm cấp lại phù hiệu cho đơn vị có xe trung chuyển

Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đúng hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản đề nghị xác nhận về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải gửi đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi phương tiện mang biển số đăng ký. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận, Sở Giao thông vận tải nơi phương tiện mang biển số đăng ký phải có trách nhiệm xác nhận và gửi tới Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu qua fax hoặc email, bản chính được gửi qua đường bưu điện. Trường hợp không xác nhận, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Sau khi xác nhận, Sở Giao thông vận tải nơi phương tiện mang biển số đăng ký thực hiện gỡ bỏ phương tiện đã xác nhận khỏi hệ thống thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nơi cấp phù hiệu thực hiện cập nhật phương tiện kể từ khi cấp phù hiệu cho phương tiện.

Đối với xe ô tô thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không thực hiện đúng các quy định liên quan đến lắp đặt, cung cấp và truyền dẫn thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, chỉ được cấp phù hiệu sau khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về thiết bị giám sát hành trình.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Phù hiệu tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Giao thông vận tải (Số 4 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu ( buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30), buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện:

+ Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước;

+ Thông qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục 24 của Thông tư này;

+ Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

+ Bản sao công bố tuyến, chấp thuận khai thác tuyến của cơ quan quản lý tuyến.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

- Đối với với phương tiện mang biển đăng ký tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Đối với phương tiện không mang biển số đăng ký thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không có

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải nơi mang biển số đăng ký của phương tiện

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Phù hiệu xe trung chuyển.

- Lệ phí (nếu có): Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy đề nghị cấp (đổi) phù hiệu, biển hiệu (phụ lục 24 Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

+ Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính Phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

+ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.