Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1884
 • Mức độ 2 1166
 • Mức độ 3 384
 • Mức độ 4 334
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1884
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 156
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 133
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 95
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương
Cơ quan thực hiện: Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 3

a) Trình tự thực hiện

Bước 1. Người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh hoặc gửi file scan màu các thành phần hồ sơ theo quy định nộp tại địa chỉ phần mềm dịch vụ công mức độ 3 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: dichvucong.soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn

Bước 2. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động hoặc công chức tiếp nhận hồ sơ xác nhận và phần mềm sẽ tự động gửi thông tin phiếu tiếp nhận hồ sơ vào địa chỉ thư điện tử cho doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân.

Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 3. Trong thời hạn 06 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trừ ngày lễ (buổi sáng từ 07 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30)

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua phần mềm dịch vụ công.

c) Thành phần hồ sơ:

+ Công văn đăng ký nội quy lao động.

+ Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động (Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trên nếu công ty chưa có tổ chức Công đoàn).

+ Nội quy lao động.

d) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

đ) Đối tượng thực hiện TTHC: Người sử dụng lao động

e) Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

g) Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động-Thương bình và Xã hội tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

h) Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động.

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

l) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Nội quy lao động không được trái quy định của pháp luật lao động

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đăng ký Nội quy lao động.

m) Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Bộ Luật lao động năm 2012.

+ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động.

+ Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung Bộ luật lao động.