Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1507
 • Mức độ 2 926
 • Mức độ 3 338
 • Mức độ 4 243
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1508
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 2
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 138
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 151
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 85
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
20. Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường
Lĩnh vực: Văn hóa
Cơ quan thực hiện: Sở Văn hóa và Thể thao
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2
Trình tự thực hiện
Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, Số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nội dung và thành phần hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu biên nhận giao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Bước 3. Quá trình xem xét và thẩm định hồ sơ:
+ Nếu trong quá trình thẩm định hồ sơ thực tế chưa đạt yêu cầu so với quy định, Sở Văn hóa và Thể thao có ý kiến (qua điện thoại hoặc bằng văn bản) để yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa.
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết thì Sở Văn hóa và Thể thao có văn bản gửi cho tổ chức, cá nhân (kèm theo hồ sơ đã nộp) thông báo rõ lý do không cấp phép.
Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh, Số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tổ chức, cá nhân khi đến nhận kết quả phải mang theo Phiếu biên nhận hồ sơ. Trường hợp nhận hộ phải có Giấy uỷ quyền và Chứng minh nhân dân của người ủy quyền. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra Phiếu biên nhận sau đó viết Phiếu thu lệ phí, yêu cầu người nhận ký vào sổ và giao trả kết quả cho người nhận.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (buổi sáng từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’; buổi chiều từ 13 giờ 30’ đến 16 giờ 30’), trừ ngày nghỉ, ngày lễ.
Cách thức thực hiện
Trực tiếp thực hiện tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần hồ sơ
* Đơn xin cấp giấy phép thực hiện Quảng cáo (theo mẫu quy định);
* Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
* Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh sự phù hợp của hàng hoá với tiêu chuẩn và kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chất lượng hàng hoá;
* 02 mẫu (Maket) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của cá nhân xin quảng cáo hoặc đóng dấu nếu người xin là tổ chức;
* Trường hợp quảng cáo hàng hoá dịch vụ trên các phương tiện là bảng, biển, pa-nô phải cấp phép xây dựng được thay thế bằng văn bản thoả thuận của Sở Xây dựng. Ngoài các giấy tờ quy định nêu trên còn phải có các loại giấy tờ sau:
+ Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai (02 bản);
+ Trong trường hợp thuê đất, chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo phải có văn bản thoả thuận hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng thuê đất với người có quyền sử dụng đất hợp pháp có chữ ký đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo. Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì phải có văn bản thoả thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;
+ Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình, mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo.Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước thì bản vẽ thiết kế phải thể hiện được giải pháp liên kế công trình quảng cáo vào công trình đã có trước.
Số lượng hồ sơ
+ 01(bộ) đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô tấm nhỏ (dưới 40m2);
+ 02 bộ đối với quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô tấm lớn (từ 40m2 trở lên).
Thời hạn giải quyết
+ Bảng, biển, pa-nô tấm nhỏ : 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
+ Bảng, biển, pa-nô tấm lớn (từ 40m2 trở lên): 15 ngày (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch: 5 ngày;  Sở Xây dựng: 10 ngày) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện
Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa và Thể thao.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao.
+ Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.
Kết quả thực hiện
Giấy phép
Lệ phí
+ Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;
+ Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;
+ Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;
+ Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đồng/1giấy phép/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;
+ Lệ phí thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, panô và các hình thức tương tự có diện tích dưới 10m: 100.000 đồng/1 trụ cột hoặc biển nan lật x (nhân với) số nội dung sản phẩm quảng cáo;
(Tổng số thu lệ phí 1 lần cấp giấy phép không quá 4.000.000 đồng/1giấy phép).
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu điều kiện
Tổ chức, cá nhân xin phép thực hiện quảng cáo không được vi phạm vào những hành vi bị nghiêm cấm sau:
+ Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo;
+ Quảng cáo có tính chất kích thích bạo lực, kinh dị, dùng từ ngữ không lành mạnh;
+ Dùng hình ảnh người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam;
+ Quảng cáo không đúng chất lượng hàng hoá, dịch vụ; không đúng địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ;
+ Ép buộc quảng cáo dưới mọi hình thức;
+ Quảng cáo hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông; làm ảnh hưởng tới sự trang nghiêm tại nơi làm việc của các cơ quan nhà nước; dùng âm thanh gây tiếng ồn vượt quá độ ồn cho phép theo Tiêu chuẩn Việt Nam;
+ Quảng cáo nói xấu, so sánh hoặc gây nhầm lẫn với cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của người khác; dùng danh nghĩa, hình ảnh của tổ chức cá nhân khác để quảng cáo mà không được sự chấp thuận của tổ chức, cá nhân đó;
+ Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ khác mà pháp luật cấm quảng cáo;
+ Trường hợp quảng cáo hàng hoá là đối tượng sở hữu trí tuệ thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ;
+ Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản;
+ Quảng cáo về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Căn cứ pháp lý
+ Pháp lệnh Quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ngày 16/11/2001 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 10;
+ Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;
+ Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của BVHTT hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo;
+ Thông tư 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo;
+ Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT/BVHTT-BYT-BNN-BXD ngày 28/02/2007 của Bộ VHTT, Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Bộ Xây dựng hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép quảng cáo một cửa liên thông.