Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1850
 • Mức độ 2 1135
 • Mức độ 3 380
 • Mức độ 4 335
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1851
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 156
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 125
 • Sở Y Tế BRVT 142
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
4.Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ
Lĩnh vực: Y tế dự phòng và môi trường
Cơ quan thực hiện: Sở Y Tế BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

-         Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cơ sở điều trị bị đình chỉ gửi tài liệu về việc chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Bước 2. Nộp hồ sơ theo một trong hai phương thức sau:

1. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đủ thủ tục pháp lý: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn nộp bổ sung hồ sơ.

 1. Nộp hồ sơ công bố về Cổng thông tin điện tử của Sở (http://soyte.baria-vungtau.gov.vn/Dịch vụ công trực tuyến/Đăng ký trực tuyến/Sở Y tế BRVT).

Bước 3. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế có trách nhiệm:

+ Trường hợp đồng ý với hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế ra Quyết định hủy bỏ đình chỉ đối với cơ sở điều trị.

+ Trường hợp không đồng ý với hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở điều trị. Văn bản phải nêu rõ lý do không đồng ý.

Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo không đồng ý của Sở Y tế, cơ sở điều trị bị đình chỉ phải khắc phục các vi phạm và gửi hồ sơ khắc phục vi phạm về Sở Y tế.

Bước 5. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đình chỉ hết hiệu lực, trường hợp cơ sở điều trị bị đình chỉ không khắc phục các vi phạm hoặc việc khắc phục các vi phạm không đáp ứng các quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP, Sở Y tế thực hiện việc hủy hồ sơ công bố của cơ sở điều trị trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

-           Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30), trừ các ngày lễ.

-           Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ công bố (theo định dạng PDF) về Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế nơi cơ sở điều trị đặt trụ sở.

-         Thành phần hồ sơ: Hồ sơ khắc phục vi phạm.

-         Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

-           Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ.

-           Đối tượng thực hiện: Cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

-         Cơ quan thực hiện: Sở Y tế.

-           Kết quả thực hiện: Cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

-   Lệ phí: Không quy định lệ phí.

-         Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

-   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

-         Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+         Luật số 64/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

+         Nghị định số 90/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.