Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1842
 • Mức độ 2 1114
 • Mức độ 3 447
 • Mức độ 4 281
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1843
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 156
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 125
 • Sở Y Tế BRVT 142
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
3. Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm
Lĩnh vực: Trồng trọt
Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trước khi Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng hết hạn ba (03) tháng, nếu chủ nguồn giống có nhu cầu đăng ký công nhận lại nguồn giống, tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ, Bộ phận tiếp nhận thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Khi hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

Bước 3: Trong quá trình thẩm định

Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, sau đó gửi Giấy công nhận cho tổ chức, cá nhân (trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm Giấy ủy quyền theo quy định).

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Sáng từ 7h 30 đến 11 giờ, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 (từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần), trừ ngày lễ, tết.

- Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị công nhận lại;

+ Bản sao Quyết định lần công nhận gần nhất;

+ Sơ đồ nguồn giống;

+ Báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận gần nhất.

- Số lượng hồ sơ: Một (01) bộ.

- Thời hạn giải quyết:

+ Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ từ tổ chức, cá nhân; Bộ phận tiếp nhận thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

+ Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

 + Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

 + Cơ quan phối hợp: Chuyên gia thuộc Cục Trồng trọt, trường Đại học, viện Nghiên cứu chuyên ngành và các tổ chức có liên quan trên địa bàn.

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy công nhận.

 - Phí, lệ phí: Không.

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

 - Căn cứ pháp lý:

+ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XI;

+ Điều 5 Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm;