Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1895
 • Mức độ 2 1185
 • Mức độ 3 377
 • Mức độ 4 333
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1896
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 156
 • Sở Y Tế BRVT 154
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 100
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
40. Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ và cây sau xử lý tịch thu
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 40. Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng
Dịch vụ Công Mức 2

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp: tại Hạt Kiểm lâm Bình Châu - Phước Bửu, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đối với cây xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu và cây sau xử lý tịch thu theo thẩm quyền xử lý của Hạt Kiểm lâm Bình Châu - Phước Bửu; tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo đối với cây xuất ra có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong Vườn Quốc gia Côn Đảo và cây sau xử lý tịch thu theo thẩm quyền xử lý của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Công chức tiếp nhận hồ sơ và viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

Bước 3: Quá trình xem xét, xác minh, xác nhận:

* Thời gian xác nhận và trả kết quả không quá 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định:

+ Trường hợp kiểm tra hồ sơ và cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ đảm bảo đúng quy định thì tiến hành xác nhận ngay.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thông báo cho chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ biết và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

* Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc của cây trước khi xác nhận thì Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng thông báo cho chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ biết và tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ, nguồn gốc, số lượng, khối lượng, loài cây; kết thúc xác minh phải lập biên bản xác minh. Sau khi xác minh, nếu không có vi phạm thì tiến hành ngay việc xác nhận. Thời gian xác nhận trong trường hợp phải xác minh tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp xác minh phát hiện có vi phạm thì Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng phải lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

 * Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng khi xác nhận phải ghi ý kiến xác nhận của mình về các nội dung do chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ đã ghi trong hồ sơ, kể cả số, ngày, tháng, năm ghi trong hoá đơn kèm theo, biển kiểm soát của phương tiện vận chuyển (nếu có); ngày, tháng, năm xác nhận; ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu của cơ quan tại bảng kê, chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác và nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ hợp pháp khi xác nhận.

Bước 4: Nhận kết quả hồ sơ tại Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ nơi nộp hồ sơ.

Công chức kiểm tra giấy biên nhận, giao trả hồ sơ xác nhận cho chủ cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo quy định trong trường hợp xác minh không có vi phạm.

* Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00), trừ ngày lễ.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ:

+ Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có).

+ Các tài liệu về nguồn gốc cây.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ (bản chính).

- Thời hạn giải quyết:

+ 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định (trường hợp không phải xác minh).

+ 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc của cây).

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (Hạt Kiểm lâm Bình Châu - Phước Bửu, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo).

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Hạt Kiểm lâm khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ (Hạt Kiểm lâm Bình Châu - Phước Bửu, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo).

+ Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (kèm theo biên bản xác minh đối với trường hợp phải xác minh về nguồn gốc của cây).

- Phí, Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý:

+ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004;

+ Điều 3 Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ.