Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1869
 • Mức độ 2 1150
 • Mức độ 3 381
 • Mức độ 4 338
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1870
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 127
 • Sở Y Tế BRVT 154
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 99
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
3.Giải quyết tố cáo
Lĩnh vực: Giải quyết Tranh chấp, Khiếu nại, Tố cáo
Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

-   Trình tự thực hiện:

Bước 1. Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo qui định của pháp luật.

          Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp dân Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

          Công chức tiếp dân Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra tính pháp lý và xử lý:

          + Nếu đơn tố cáo thuộc thẩm quyền thì báo cáo thủ trưởng cơ quan để thụ lý giải quyết. Đối với đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết thì phải chuyển đơn tố cáo và các tài liệu, chứng cứ liên quan cho người có thẩm quyền giải quyết. 

          + Nếu đã đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật, viết phiếu hẹn ngày đến giải quyết. Trường hợp tiếp nhận tố cáo trực tiếp thì phải ghi lại nội dung tố cáo, họ, tên, địa chí của người tố cáo; khi cần thiết thì ghi âm lời tố cáo. Bản ghi nội dung tố cáo phải cho người tố cáo đọc lại, nghe lại và ký xác nhận.
Lưu ý: Những đơn tố cáo giấu tên, mạo tên, không rõ địa chỉ, không có chữ ký trực tiếp mà sao chụp chữ ký sẽ không được xem xét giải quyết.

          Bước 3. Thanh tra Sở sẽ thụ lý giải quyết vụ việc và thông báo cho người tố cáo biết. Sau đó Thanh tra Sở sẽ tiến hành xác minh, làm việc trực tiếp với người tố cáo và các cơ quan có thẩm quyền liên quan. Sau khi có kết luận, Thanh tra sở sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Sở văn bản giải quyết tố cáo.

          Bước 4. Nhận kết quả tại Phòng tiếp dân Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 14 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn tố cáo (nội dung đơn tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chí người tố cáo; nội dung tố cáo; đồng thời ký tên vào đơn tố cáo đó)

- Những giấy tờ liên quan đến nội dung tố cáo

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết tố cáo không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 90 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tất cả.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản giải quyết.

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn tố cáo.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Người Tố cáo phải:

- Trình bày trung thực về nội dung Tố cáo;

- Nêu rõ họ, tên, địa chỉ của mình;

- chịu trách nhiệm trước pháp luật việc Tố cáo sai sự thật;

- Không lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự, gây thiệt hại cho cơ quan tổ chức, cá nhân.

Người làm đơn Tố cáo phải gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết cụ thể:

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà người bị tố cáo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức nào thì cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.

- Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người thuộc cơ quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.

- Tố cáo hành vi vi phạm quy định về nhiệm vụ, công vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức nào thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của cơ quan, tổ chức đó có trách nhiệm giải quyết.

- Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật mà nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm giải quyết.

- Tố cáo hành vi phạm tội do các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo 1998

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2005

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.