Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1845
 • Mức độ 2 1076
 • Mức độ 3 380
 • Mức độ 4 389
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1846
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 70
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 147
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 144
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 39
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 90
 • Sở Tài chính BRVT 46
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
2.Giải quyết khiếu nại lần hai
Lĩnh vực: Giải quyết Tranh chấp, Khiếu nại, Tố cáo
Cơ quan thực hiện: Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 2

-    Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định pháp luật.

          Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Tiếp dân Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

          Công chức tiếp dân Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận đơn, kiểm tra tính pháp lý và nội dung vụ việc.

          + Nếu đã đầy đủ hồ sơ theo qui định pháp luật, viết phiếu hẹn ngày đến giải quyết.

          + Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc không đúng thẩm quyền thì công chức tiếp dân hướng dẫn để người khiếu nại gửi đơn đến đúng nơi qui định.

          Bước 3. Thanh tra Sở sẽ thụ lý giải quyết vụ việc và thông báo cho người khiếu nại biết. Sau đó Thanh tra Sở sẽ tiến hành xác minh, làm việc trực tiếp với người khiếu nại, với các cơ quan có thẩm quyền liên quan. Sau khi có kết luận thanh tra, Thanh tra sở sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Sở ban hành Quyết định khiếu nại lần 2.

          Bước 4. Người khiếu nại nhận quyết định giải quyết khiếu nại tại Phòng tiếp dân Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 14 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Thành phần hồ sơ:

- Đơn khiếu nại (phải ghi rõ ngày, tháng, năm; họ, tên; địa chỉ của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải nêu cụ thể khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của ai, thuộc cơ quan nào, xảy ra tại thời điểm nào; nêu rõ lý do vì sao khiếu nại; nội dung đơn khiếu nại cần nêu rõ yêu cầu cụ thể; đòi hủy quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính trái pháp luật hoặc đòi bồi thường thiệt hại… đồng thời nêu rõ lý do về các yêu cầu đó. Đơn khiếu nại phải có chữ ký của người khiếu nại, nếu không biết chữ thì phải nhờ người khác viết đơn và điểm chỉ vào đơn khiếu nại)

- Các giấy tờ liên quan đến nội dung khiếu nại

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết:

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết. - Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý để giải quyết

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tất cả.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã trong tỉnh

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính hoặc công văn

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn khiếu nại.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ quan nhà nước thụ lý khiếu nại để giải quyết khi có đủ các điều kiện sau :
- Người khiếu nại phải là người có quyền, lợi ích hợp pháp chịu tác động trực tiếp bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính mà mình khiếu nại.

Người khiếu nại phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật; trong trường hợp thông qua người đại diện để thực hiện, người đại diện phải có giấy tờ hoặc xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người khiếu nại cư trú.

Người khiếu nại phải làm đơn khiếu nại và gửi đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong thời hiệu, thời hạn theo quy định pháp luật

Việc khiếu nại chưa có quyết định giải quyết lần hai.

Việc khiếu nại chưa được Tòa án thụ lý giải quyết.

Các trường hợp sau đây không được thụ lý để giải quyết:

- Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

- Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

- Người đại diện không hợp pháp;

- Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại tiếp đã hết;

- Việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

- Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý để giải quyết hoặc đã có bản án, quyết định của Tòa án.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Khiếu nại, tố cáo 1998

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2004

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo 2005

+ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 11 năm 2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

+ Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra ngày 18 tháng 6 năm 2008 về việc ban hành mẫu văn bản trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.