Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1859
 • Mức độ 2 1091
 • Mức độ 3 441
 • Mức độ 4 327
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1860
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 147
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 145
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 90
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Cho phép họp báo ( trong nước)
Lĩnh vực: Báo chí
Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 0 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
Dịch vụ Công Mức 4

- Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với cơ quan đại diện nước ngoài có trụ sở tại địa phương, khi họp báo có mời công dân Việt Nam tham dự thì thông báo bằng văn bản đến Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời thông báo cho Sở Ngoại vụ.

Đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài tổ chức họp báo thì đăng ký bằng văn bản với Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất trước 48 giờ.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 04, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận việc họp báo.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 04, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người đến nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết.

- Cách thực thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh;

+ Qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin tổ chức họp báo ghi rõ:

+ Nội dung họp báo;

+ Ngày, giờ họp báo;

+ Địa điểm;

+ Thành phần tham dự;

+ Người chủ trì, chức danh của người chủ trì;

+ Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu, hiện vật,…

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời gian giải quyết:

+ Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, cơ quan nước ngoài, cá nhân người nước ngoài: Sau 24 giờ kể từ khi nhận được văn bản, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời, nếu không có ý kiến thì việc họp báo coi như được chấp thuận.

+ Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước: Chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Tổ chức;

+ Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Lệ phí: Không.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.

+ Nội dung họp báo phải tuân theo những điều sau đây:

• Không được kích động nhân dân chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân;

• Không được kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác;

• Không được tiết lộ bí mật nhà nước: bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

• Không được đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh dự nhân phẩm của công dân.

+ Phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là 24 tiếng đồng hồ trước khi họp báo (đối với tổ chức, cá nhân ở trong nước);

+ Phải báo trước bằng văn bản chậm nhất là 48 tiếng đồng hồ trước khi họp báo (đối với cơ quan nước ngoài và cá nhân người nước ngoài).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung Luật báo chí;

+ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật báo chí; Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật báo chí;

+ Nghị định 67/NĐ-CP ngày 31/10/1996 của Chính Phủ ban hành quy chế hoạt động thông tin, báo chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;

+ Thông tư liên bộ số 84/TTLB-VHTT-NG ngày 31/12/1996 của Bộ Văn hóa – Thông tin – Ngoại giao hướng dẫn thi hành quy chế quản lý hoạt động thông tin báp chí của phóng viên nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.