Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1850
 • Mức độ 2 1135
 • Mức độ 3 380
 • Mức độ 4 335
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1851
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 156
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 125
 • Sở Y Tế BRVT 142
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động
Lĩnh vực: Quản lý Doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện: Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 5. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động
Dịch vụ Công Mức 3

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  

 Trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Bước 2. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh tại ( Quầy 20) địa chỉ 04 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hoặc thông qua phần mềm http: motcua.banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn.

Bước 3. Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ xác nhận và phần mềm sẽ tự động gửi thông tin phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả vào địa chỉ thư điện tử cho doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bổ sung để người nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 4. Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

- Khi đến nhận kết quả thì đại diện của tổ chức, cá nhân phải xuất trình giấy biên nhận kèm theo các thành phần hồ sơ theo quy định.

- Công chức trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận, hồ sơ sau đó yêu cầu đại diện của tổ chức, cá nhân ký vào sổ giao nhận và tiến hành trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết). Cụ thể như sau:

+ Buổi sáng               : từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00;

+ Buổi chiều              : từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 00.

b) Cách thức thực hiện:

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh

- Qua bưu điện

- Qua mạng internet:http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

-     Thành phần hồ sơ:

+     Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (mẫu số 9);

+     Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên, tuổi, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, vị trí công việc của người lao động nước ngoài;

+ 01 Ảnh màu (4x6)

+     Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động (01 bản chụp kèm theo bản gốc để đối chiếu hoặc 01 bản sao có chứng thực, nếu của nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam).

-     Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động có sử dụng người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

-     Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

-     Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền thực hiện: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

-     Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu.

g)  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-     Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động và danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài theo Mẫu số 9 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

-     Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

h) Phí, Lệ phí: Không có.

i) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

-     Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH.

-     Trường hợp không xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì Ban Quản lý các KCN có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/4/2016.

l)   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

* Bộ Luật Lao động năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2013.

* Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu chế xuất, khu công nghiệp và khu kinh tế, có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2008.

* Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014.

* Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2016.

* Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ngày 25/10/2016 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 12/12/2016.

* Văn bản ủy quyền của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 12/2/2015.