Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1859
 • Mức độ 2 1091
 • Mức độ 3 441
 • Mức độ 4 327
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1860
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 147
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 145
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 90
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Lĩnh vực: Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử
Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH
Dịch vụ Công Mức 4

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 04, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

Công chức tiếp nhận hồ sơ, xem xét hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hướng dẫn để người nộp bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

Trường hợp không cấp đăng ký, Sở Thông tin và Truyền thông phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 04, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)

+ Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn và giao kết quả cho người đến nhận.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết.

- Cách thực thực hiện:

+ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

+ Qua đường bưu chính

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đăng ký theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định (Biễu mẫu Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài - Biểu mẫu số 07/DVTHTT)

+ Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu các loại giấy tờ sau: giấy phép thành lập hoặc văn bản pháp lý tương đương đối với các tổ chức quy định tại Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) đối với tổ chức; Thẻ thường trú hoặc giấy tờ pháp lý tương đương đối với hộ gia đình, cá nhân người nước ngoài quy định tại Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình; văn bản đăng ký hoạt động của khách sạn quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 29 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ; giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh và truyền hình trả tiền đối với doanh nghiệp quy định tại Khoản 6 Điều 29 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/01/2016 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;

+ Bản sao có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu văn bản thuê, mượn địa điểm lắp đặt thiết bị trong trường hợp thiết bị không được lắp đặt tại địa điểm ghi trong giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thẻ thường trú, giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước  ngoài (Biểu mẫu số 07/DVTHTT – Ban hành kèm theo Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016)

Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

+ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;

+ Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18/1/2016 của Chính Phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình.