Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 1856
 • Mức độ 2 1088
 • Mức độ 3 441
 • Mức độ 4 327
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1857
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 144
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 145
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 90
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Thủ tục cấp giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Lĩnh vực: Bưu chính
Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản kèm theo: 0 văn bản
STT Tên văn bản quy phạm
Biểu mẫu kèm theo: 1 biểu mẫu
STT Tên biểu mẫu hành chính
1 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH/VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH
Dịch vụ Công Mức 3

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường hợp giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong hồ sơ cũng như nộp các giấy tờ cần thiết kèm theo trong hồ sơ (theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011)

Đối với hồ sơ xin cấp phép cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, doanh nghiệp nộp hồ sơ tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 04, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa)và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận ra biên nhận nhận hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoặc không hợp lệ thì trả hồ sơ yêu cầu bổ sung.

Bước 2: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (Số 04, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

+ Công chức trả kết quả kiểm tra giấy hẹn, sau đó hướng dẫn người đến nhận đóng lệ phí giấy phép, ký vào sổ giao nhận và tiến hành trả giấy phép.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút), trừ các ngày lễ, Tết.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

+ Chuyển qua hệ thống bưu chính.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: (Quy định tại Khoản 2, Điều 13 Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011) bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (Phụ lục V- Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ);

+ Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, nhưng bị hư hỏng không sử dụng được.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép bưu chính (bản sao).

- Lệ phí: 100.000 đồng /lần (Một trăm nghìn đồng/lần).

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (Phụ lục V- Ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010;

Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 hướng dẫn một số nội dung của Luật Bưu chính;

+Thông tư 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài Chính ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.