Đăng ký thủ tục: 'Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.'