Đăng ký thủ tục: '7.4. Cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu'