Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Thông tin và Truyền thông: 10 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Cho phép họp báo ( trong nước) Mức 3 Đăng ký
2 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức 3 Đăng ký
3 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Mức 3 Đăng ký
4 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài. Mức 3 Đăng ký
5 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức 3 Đăng ký
6 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức 3 Đăng ký
7 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. Mức 3 Đăng ký
8 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức 3 Đăng ký
9 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Mức 3 Đăng ký
10 Cấp giấy phép bưu chính Mức 3 Đăng ký