Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Thông tin và Truyền thông: 42 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Cho phép họp báo ( trong nước) Mức 4 Đăng ký
2 Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Mức 4 Đăng ký
3 Thủ tục chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. Mức 4 Đăng ký
4 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức 4 Đăng ký
5 Thủ tục Cho phép họp báo (nước ngoài) Mức 4 Đăng ký
6 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức 4 Đăng ký
7 Thủ tục Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Mức 4 Đăng ký
8 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức 4 Đăng ký
9 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức 4 Đăng ký
10 Thủ tục đăng ký sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức 4 Đăng ký
11 Thủ tục thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Mức 4 Đăng ký
12 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức 4 Đăng ký
13 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức 4 Đăng ký
14 Thủ tục cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức 4 Đăng ký
15 Thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức 3 Đăng ký
16 Thủ tục cấp giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức 3 Đăng ký
17 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Mức 4 Đăng ký
18 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức 4 Đăng ký
19 Thủ tục đăng ký hoạt động cơ sở in. Mức 4 Đăng ký
20 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức 3 Đăng ký
21 Thủ tục gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức 4 Đăng ký
22 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức 4 Đăng ký
23 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức 4 Đăng ký
24 Thủ tục thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4): Mức 4 Đăng ký
25 Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Mức 3 Đăng ký
26 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức 4 Đăng ký
27 Thủ tục cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức 3 Đăng ký
28 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức 4 Đăng ký
29 Thủ tục cấp lại xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức 3 Đăng ký
30 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in Mức 4 Đăng ký
31 Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức 3 Đăng ký
32 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. Mức 4 Đăng ký
33 Thủ tục thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng 1 tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức 4 Đăng ký
34 Thủ tục trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Mức 4 Đăng ký
35 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức 4 Đăng ký
36 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Mức 3 Đăng ký
37 Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động in. Mức 4 Đăng ký
38 Cấp giấy phép bưu chính Mức 3 Đăng ký
39 Thủ tục thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Mức 4 Đăng ký
40 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức 4 Đăng ký
41 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức 4 Đăng ký
42 Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức 4 Đăng ký