Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Văn phòng UBND
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Giao thông Vận tải BRVT: 33 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức 3 Đăng ký
2 Công bố lại cảng thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
3 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Mức 3 Đăng ký
4 Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt Mức 4 Đăng ký
5 Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
6 Công bố hoạt động cảng thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
7 Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
8 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng Mức 3 Đăng ký
9 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng Mức 3 Đăng ký
10 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Mức 3 Đăng ký
11 Sang tên đăng ký xe máy chuyên dùng cho tổ chức, cá nhân do cùng một Sở Giao thông vận tải quản lý Mức 3 Đăng ký
12 Công bố mở luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương Mức 3 Đăng ký
13 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trong trường hợp tổ chức hoạt động thể thao, lễ hội, diễn tập trên đường thủy nội địa địa phương; đường thủy nội địa chuyên dùng nối đường thuỷ nội địa địa phương Mức 3 Đăng ký
14 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
15 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Mức 3 Đăng ký
16 Cấp phù hiệu cho xe trung chuyển Mức 4 Đăng ký
17 Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương và đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp thi công công trình (trừ trường hợp bảo đảm an ninh quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương) Mức 3 Đăng ký
18 Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
19 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất Mức 3 Đăng ký
20 Cấp lại phù hiệu cho xe trung chuyển Mức 4 Đăng ký
21 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
22 Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công –ten- nơ, xe đầu kéo, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải bằng xe buýt Mức 4 Đăng ký
23 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu Mức 3 Đăng ký
24 Cấp lại phù hiệu cho xe nội bộ Mức 4 Đăng ký
25 Công bố đóng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Mức 3 Đăng ký
26 Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng Mức 3 Đăng ký
27 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn Mức 3 Đăng ký
28 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến Mức 3 Đăng ký
29 Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với các công trình thi công liên quan đến đường thủy nội địa địa phương; đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương Mức 3 Đăng ký
30 Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa Mức 3 Đăng ký
31 Cấp phù hiệu cho xe nội bộ Mức 4 Đăng ký
32 Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương Mức 3 Đăng ký
33 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng Mức 3 Đăng ký