Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Văn phòng UBND
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn: 12 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 14. Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Mức 3 Đăng ký
2 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Mức 4 Đăng ký
3 2. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Mức 3 Đăng ký
4 6. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới Mức 4 Đăng ký
5 3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức 3 Đăng ký
6 4. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Mức 3 Đăng ký
7 15. Cấp giấy phép khai thác thủy sản Mức 3 Đăng ký
8 5. Chứng nhận thủy sản khai thác Mức 3 Đăng ký
9 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Mức 4 Đăng ký
10 13. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá cải hoán Mức 4 Đăng ký
11 9. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu Mức 4 Đăng ký
12 8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Mức 3 Đăng ký