Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Văn phòng UBND
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn: 36 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức 4 Đăng ký
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức 3 Đăng ký
3 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) Mức 3 Đăng ký
4 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Mức 4 Đăng ký
5 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Mức 3 Đăng ký
6 Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Mức 3 Đăng ký
7 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức 4 Đăng ký
8 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Mức 4 Đăng ký
9 4. Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Mức 3 Đăng ký
10 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Mức 3 Đăng ký
11 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Mức 4 Đăng ký
12 6. Tiếp nhận công bố hợp quy sản phẩm trồng trọt (rau, quả, chè, cà phê, điều, tiêu) Mức 3 Đăng ký
13 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên Mức 3 Đăng ký
14 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Mức 4 Đăng ký
15 2. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) Mức 3 Đăng ký
16 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Mức 4 Đăng ký
17 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản (theo yêu cầu) Mức 3 Đăng ký
18 4. Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Mức 3 Đăng ký
19 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức 4 Đăng ký
20 5. Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón Mức 3 Đăng ký
21 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Mức 4 Đăng ký
22 Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) Mức 4 Đăng ký
23 Xác nhận nguồn gốc loài thủy sản thuộc Phụ lục Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp và các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm có nguồn gốc từ nuôi trồng Mức 3 Đăng ký
24 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Mức 3 Đăng ký
25 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức 3 Đăng ký
26 11. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Mức 3 Đăng ký
27 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Mức 4 Đăng ký
28 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; thay đổi thông tin có liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký) Mức 4 Đăng ký
29 7. Thông báo tiếp nhận công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi Mức 4 Đăng ký
30 10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Mức 3 Đăng ký
31 Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục II và III CITES Mức 4 Đăng ký
32 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Mức 4 Đăng ký
33 Cấp, cấp lại giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực Mức 3 Đăng ký
34 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài) Mức 3 Đăng ký
35 Xóa đăng ký tàu cá Mức 3 Đăng ký
36 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời tàu cá Mức 3 Đăng ký