Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Văn phòng UBND
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT: 22 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 Cấp giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Mức 3 Đăng ký
2 Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp Mức 3 Đăng ký
3 Đăng ký hợp đồng cá nhân Mức 3 Đăng ký
4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Mức 3 Đăng ký
5 Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức 3 Đăng ký
6 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Mức 3 Đăng ký
7 Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức 3 Đăng ký
8 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Mức 3 Đăng ký
9 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng A (đối với tổ chức, doanh nghiệp do cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập; doanh nghiệp, đơn vị do địa phương quản lý) Mức 3 Đăng ký
10 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày Mức 3 Đăng ký
11 Thủ tục đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Mức 3 Đăng ký
12 Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Mức 3 Đăng ký
13 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức 4 Đăng ký
14 Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Mức 3 Đăng ký
15 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam Mức 4 Đăng ký
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Mức 3 Đăng ký
17 Thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Cơ sở Mức 3 Đăng ký
18 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức 3 Đăng ký
19 Thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Mức 3 Đăng ký
20 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Mức 3 Đăng ký
21 Thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Mức 3 Đăng ký
22 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Mức 3 Đăng ký