Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Tư pháp BRVT: 33 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 1. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài hiện đang cư trú tại Việt Nam Mức 4 Đăng ký
2 13. Cấp lại Thẻ công chứng viên Mức 4 Đăng ký
3 1.Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức 3 Đăng ký
4 23. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng nhận sáp nhập Mức 4 Đăng ký
5 15. Thành lập Văn phòng công chứng Mức 4 Đăng ký
6 4. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức 4 Đăng ký
7 12. Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Mức 4 Đăng ký
8 2. Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 4 Đăng ký
9 26. Chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập Mức 3 Đăng ký
10 2.Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) Mức 4 Đăng ký
11 7. Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức 3 Đăng ký
12 1. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Mức 3 Đăng ký
13 9. Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Mức 3 Đăng ký
14 6. Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức 4 Đăng ký
15 9. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi Mức 4 Đăng ký
16 1. Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Mức 3 Đăng ký
17 7. Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức 4 Đăng ký
18 25. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyển nhượng Mức 4 Đăng ký
19 11. Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật Mức 3 Đăng ký
20 22. Sáp nhập Văn phòng công chứng Mức 4 Đăng ký
21 2. Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức 3 Đăng ký
22 18. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Mức 4 Đăng ký
23 21. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất Mức 4 Đăng ký
24 10. Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong trường hợptổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể Mức 4 Đăng ký
25 1.Thủ tục công nhận báo cáo viên pháp luật. (cấp tỉnh) Mức 3 Đăng ký
26 8. Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Mức 3 Đăng ký
27 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Mức 3 Đăng ký
28 20. Hợp nhất Văn phòng công chứng Mức 4 Đăng ký
29 1. Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức 3 Đăng ký
30 3. Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Mức 3 Đăng ký
31 24. Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Mức 4 Đăng ký
32 16. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Mức 4 Đăng ký
33 3.Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) Mức 4 Đăng ký