Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Công Thương BRVT: 137 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 6.1 Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Mức 4 Đăng ký
2 7.17. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Mức 4 Đăng ký
3 7.10. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức 4 Đăng ký
4 7.16. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Mức 4 Đăng ký
5 7.60 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức 4 Đăng ký
6 7.43. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
7 17.1. Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức 4 Đăng ký
8 13.8 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Mức 4 Đăng ký
9 7.19. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Mức 4 Đăng ký
10 18.2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức 4 Đăng ký
11 7.2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 4 Đăng ký
12 7.13. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức 4 Đăng ký
13 7.27. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Mức 4 Đăng ký
14 1.1 Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (Đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV). Mức 4 Đăng ký
15 13.21 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Mức 4 Đăng ký
16 7.42. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
17 8.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức 4 Đăng ký
18 7.24. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Mức 4 Đăng ký
19 7.47. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Mức 4 Đăng ký
20 13.19 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Mức 4 Đăng ký
21 13.7 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Mức 4 Đăng ký
22 16.1. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C Mức 4 Đăng ký
23 3.3. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3 Mức 4 Đăng ký
24 9.1. Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 4 Đăng ký
25 7.20. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
26 7.45. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Mức 4 Đăng ký
27 18.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức 4 Đăng ký
28 7.39. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức 4 Đăng ký
29 3.1. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Mức 4 Đăng ký
30 18.4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức 4 Đăng ký
31 13.4. Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 4 Đăng ký
32 18.3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức 4 Đăng ký
33 7.30. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Mức 4 Đăng ký
34 8.2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức 4 Đăng ký
35 7.6. Cấp lại giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Mức 4 Đăng ký
36 7.55. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Mức 4 Đăng ký
37 6.2 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Mức 4 Đăng ký
38 21.1. Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Mức 4 Đăng ký
39 7.11. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức 4 Đăng ký
40 7.37. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức 4 Đăng ký
41 15.9 Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất,kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức 4 Đăng ký
42 13.11 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Mức 4 Đăng ký
43 7.31. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Mức 4 Đăng ký
44 2.2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương Mức 4 Đăng ký
45 7.38. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức 4 Đăng ký
46 18.7. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký
47 13.3. Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 4 Đăng ký
48 7.26. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Mức 4 Đăng ký
49 3.2. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Mức 4 Đăng ký
50 8.7. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức 4 Đăng ký
51 7.25. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Mức 4 Đăng ký
52 2.8. Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện Mức 4 Đăng ký
53 13.14 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Mức 4 Đăng ký
54 7.56 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký
55 7.35. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Mức 4 Đăng ký
56 9.4. Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ/triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức 4 Đăng ký
57 9.2. Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 4 Đăng ký
58 11.1 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Mức 4 Đăng ký
59 13.1. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 4 Đăng ký
60 14.2. Cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký
61 5.1. Đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Mức 4 Đăng ký
62 17.2. Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Mức 4 Đăng ký
63 7.52. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Mức 4 Đăng ký
64 13.18 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini Mức 4 Đăng ký
65 7.8. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký
66 15.3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức 4 Đăng ký
67 13.12 Cấp giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP Mức 4 Đăng ký
68 7.36. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức 4 Đăng ký
69 7.54 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Mức 4 Đăng ký
70 7.14. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức 4 Đăng ký
71 15.1. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức 4 Đăng ký
72 2.13 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Mức 4 Đăng ký
73 7.59 Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức 4 Đăng ký
74 7.53. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Mức 4 Đăng ký
75 7.4. Cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Mức 4 Đăng ký
76 9.5. Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức 4 Đăng ký
77 6.3 Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương Mức 4 Đăng ký
78 7.50. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
79 13.15 Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Mức 4 Đăng ký
80 7.48. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
81 13.13 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Mức 4 Đăng ký
82 15.8 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức 4 Đăng ký
83 13.6 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa Mức 4 Đăng ký
84 14.1. Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký
85 15.5 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức 4 Đăng ký
86 2.3 Cấp Giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3 MW đặt tại địa phương. Mức 4 Đăng ký
87 15.12. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Mức 4 Đăng ký
88 7.49. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
89 13.10 Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Mức 4 Đăng ký
90 7.46 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Mức 4 Đăng ký
91 6.4 Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp Mức 4 Đăng ký
92 2.9. Cấp lại thẻ an toàn điện Mức 4 Đăng ký
93 2.11 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Mức 4 Đăng ký
94 7.29. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Mức 4 Đăng ký
95 2.12 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Mức 4 Đăng ký
96 8.8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức 4 Đăng ký
97 2.10. Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện Mức 4 Đăng ký
98 13.5. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt nam thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký
99 15.6 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức 4 Đăng ký
100 13.20 Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Mức 4 Đăng ký
101 15.4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức 4 Đăng ký
102 7.1. Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 4 Đăng ký
103 2.4 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Mức 4 Đăng ký
104 2.6 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký
105 7.40. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
106 7.15. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Mức 4 Đăng ký
107 7.5. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Mức 4 Đăng ký
108 7.57 Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký
109 13.16 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2 Mức 4 Đăng ký
110 7.32. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Mức 4 Đăng ký
111 7.44. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Mức 4 Đăng ký
112 4.1. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Mức 4 Đăng ký
113 7.12. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức 4 Đăng ký
114 14.3. Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký
115 7.34. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Mức 4 Đăng ký
116 7.41. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
117 9.3. Thông báo thực hiện khuyến mại Mức 4 Đăng ký
118 13.17 Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại Mức 4 Đăng ký
119 7.28. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Mức 4 Đăng ký
120 8.3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức 4 Đăng ký
121 7.18. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Mức 4 Đăng ký
122 2.5 Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Mức 4 Đăng ký
123 2.7. Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ Mức 4 Đăng ký
124 8.9. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức 4 Đăng ký
125 7.51. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp CNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
126 13.9 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Mức 4 Đăng ký
127 7.21. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
128 7.33. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG Mức 4 Đăng ký
129 15.2 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Mức 4 Đăng ký
130 7.58 Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá Mức 4 Đăng ký
131 13.2. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 4 Đăng ký
132 7.23. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
133 7.9. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký
134 7.22. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức 4 Đăng ký
135 2.1 Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương Mức 4 Đăng ký
136 7.3. Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 4 Đăng ký
137 7.7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Đăng ký