Sở, Ban ngành
 • Sở Thông tin và Truyền thông
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT
 • Sở Nội vụ BRVT
 • Ban Dân Tộc BRVT
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn
 • Sở Y Tế BRVT
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT
 • Sở Tư pháp BRVT
 • Sở Ngoại vụ BRVT
 • Sở Công Thương BRVT
 • Sở Văn hóa và Thể thao
 • Sở Xây dựng BRVT
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT
 • Sở Tài chính BRVT
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT
 • Sở Du Lịch
 • Bệnh viện Bà Rịa
Hướng dẫn
 • Tra cứu thủ tục hành chính
 • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
 • Tra cứu qua sms
 • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
 • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
 • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
 • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Sở Giáo dục Đào tạo BRVT: 9 thủ tục cho phép đăng ký trực tuyến
STT Tên thủ tục Mức độ Đăng ký
1 55. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Mức 4 Đăng ký
2 25. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Mức 4 Đăng ký
3 78. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Mức 4 Đăng ký
4 76. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia Mức 4 Đăng ký
5 80. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp Mức 4 Đăng ký
6 40. Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Mức 4 Đăng ký
7 43. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Mức 4 Đăng ký
8 56. Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Mức 4 Đăng ký
9 79. Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Mức 4 Đăng ký