Đăng ký thủ tục: 'Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu.'