Hướng dẫn
  • Tra cứu thủ tục hành chính
  • Tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ
  • Tra cứu qua sms
  • Đăng ký và thanh toán hồ sơ trực tuyến
Video
  • Hướng dẫn đăng ký trực tuyến
  • Hướng dẫn tra cứu tiến độ hồ sơ
  • Hướng dẫn tra cứu thủ tục hành chính
Hướng dẫn Tra cứu thủ tục hành chính

Quý khách lựa chọn Tab TRA CỨU THỦ TỤC

Tiếp tục lựa chọn Sở/Ngành cần tìm hiểu về thủ tục hành chính

Lựa chọn thủ tục cần tra cứu và nhấn nút xem.