Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 156
 • Mức độ 2 149
 • Mức độ 3 5
 • Mức độ 4 2
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1896
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 149
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 156
 • Sở Y Tế BRVT 154
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 100
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Xác nhận đăng ký tàu cá Mức 2 Thủy sản Xem
2 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
3 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý. Mức 2 Thủy lợi Xem
4 15. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
5 Hỗ trợ dự án liên kết Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
6 18. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
7 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
8 Đóng dấu búa kiểm lâm Mức 2 Lâm nghiệp Xem
9 6. Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ của tổ chức Mức 2 Lâm nghiệp Xem
10 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Mức 2 Thủy sản Xem
11 4. Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
12 Xác nhận của Hạt Kiểm lâm đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp; cây xử lý tịch thu Mức 2 Lâm nghiệp Xem
13 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
14 Cấp lại giấy phép tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sát nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền câp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
15 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
16 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
17 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức 2 Lâm nghiệp Xem
18 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
19 35. Giao rừng cho tổ chức Mức 2 Lâm nghiệp Xem
20 4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức 2 Bảo vệ thực vật Xem
21 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
22 24. Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc đụng thuộc địa quản lý) Mức 2 Lâm nghiệp Xem
23 38. Giao nộp Gấu cho Nhà nước Mức 2 Lâm nghiệp Xem
24 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân Mức 2 Lâm nghiệp Xem
25 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Mức 2 Thủy sản Xem
26 44. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES Mức 2 Lâm nghiệp Xem
27 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
28 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
29 1. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Mức 3 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Xem
30 16. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
31 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Mức 2 Thủy sản Xem
32 5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Mức 2 Bảo vệ thực vật Xem
33 43. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Mức 2 Lâm nghiệp Xem
34 3. Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm Mức 2 Trồng trọt Xem
35 29. Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
36 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
37 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Mức 2 Thủy sản Xem
38 20. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
39 4. Công nghệ làng nghề truyền thống Mức 2 Chế biến nông lâm sản và nghề muối Xem
40 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh Mức 2 Lâm nghiệp Xem
41 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
42 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
43 40. Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ và cây sau xử lý tịch thu Mức 2 Lâm nghiệp Xem
44 2. Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Mức 2 Nông thôn mới Xem
45 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
46 Xóa đăng ký tàu cá Mức 2 Thủy sản Xem
47 19. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
48 9. Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Mức 2 Lâm nghiệp Xem
49 Cấp giấy phép vận chuyển gấu Mức 2 Lâm nghiệp Xem
50 21. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem