Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 133
 • Mức độ 2 121
 • Mức độ 3 7
 • Mức độ 4 5
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1724
 • Sở Thông tin và Truyền thông 45
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 43
 • Sở Nội vụ BRVT 93
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 58
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
2 15. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
3 23. Xác nhận đăng ký tàu cá Mức 2 Thủy sản Xem
4 18. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
5 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
6 6. Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ của tổ chức Mức 2 Lâm nghiệp Xem
7 4. Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
8 40. Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ và cây sau xử lý tịch thu Mức 2 Lâm nghiệp Xem
9 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
10 35. Giao rừng cho tổ chức Mức 2 Lâm nghiệp Xem
11 4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức 2 Bảo vệ thực vật Xem
12 24. Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc đụng thuộc địa quản lý) Mức 2 Lâm nghiệp Xem
13 38. Giao nộp Gấu cho Nhà nước Mức 2 Lâm nghiệp Xem
14 6. Xác nhận lại nội dung quảng cáo thực phẩm Mức 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Xem
15 44. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES Mức 2 Lâm nghiệp Xem
16 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
17 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
18 1. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Mức 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Xem
19 16. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
20 5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Mức 2 Bảo vệ thực vật Xem
21 43. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Mức 2 Lâm nghiệp Xem
22 3. Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm Mức 2 Trồng trọt Xem
23 29. Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
24 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
25 20. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
26 4. Công nghệ làng nghề truyền thống Mức 2 Chế biến nông lâm sản và nghề muối Xem
27 2. Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Mức 2 Nông thôn mới Xem
28 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
29 8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Mức 3 Thủy sản Xem
30 19. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
31 9. Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Mức 2 Lâm nghiệp Xem
32 21. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
33 10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
34 26. Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống Mức 2 Lâm nghiệp Xem
35 7.Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Mức 2 Thủy lợi Xem
36 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Mức 4 Chăn nuôi và Thú y Xem
37 19. Chứng nhận lại thủy sản khai thác Mức 2 Thủy sản Xem
38 11. Cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá Mức 2 Thủy sản Xem
39 2.Cấp giấy phép cho các hoạt động giao thông vận tải của xe cơ giới trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; trừ các trường hợp sau: a) Các loại xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe cơ giới dùng cho người tàn tật; b) Xe cơ giới đi trên đường giao thông công cộng trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; c) Xe cơ giới đi qua công trình thủy lợi kết hợp đường giao thông công cộng có tải trọng, kích thước phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế của công trình thủy lợi Mức 2 Thủy lợi Xem
40 45. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm theo quy định pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites Mức 2 Lâm nghiệp Xem
41 33. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Mức 2 Lâm nghiệp Xem
42 8.Cấp Giấy phép cho hoạt động trồng cây lâu năm thuộc loại rễ ăn sâu trên 1m trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi Mức 2 Thủy lợi Xem
43 12. Cấp giấy phép khai thác động vật rừng từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
44 9. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
45 30. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đôi với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư) Mức 2 Lâm nghiệp Xem
46 31. Thẩm định và phê duyệt hồ sơ cải tạo rừng (đối với tổ chức khác và hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) Mức 2 Lâm nghiệp Xem
47 4. Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác Mức 3 Thủy sản Xem
48 3. Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu) Mức 2 Thủy sản Xem
49 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
50 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem