Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 139
 • Mức độ 2 125
 • Mức độ 3 9
 • Mức độ 4 5
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1828
 • Sở Thông tin và Truyền thông 56
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 66
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 60
 • Sở Nội vụ BRVT 94
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 140
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 139
 • Sở Y Tế BRVT 165
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 136
 • Sở Tư pháp BRVT 185
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 115
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Xác nhận đăng ký tàu cá Mức 2 Thủy sản Xem
2 Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale - CFS) đối với Giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
3 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý. Mức 2 Thủy lợi Xem
4 15. Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư vùng đệm đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
5 18. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng lập, tổ chức thực hiện hoặc liên kết với các đối tác đầu tư để thực hiện các phương án chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với khu rừng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
6 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
7 6. Cấp phép khai thác, tận dung, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ của tổ chức Mức 2 Lâm nghiệp Xem
8 4. Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
9 Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
10 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
11 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
12 35. Giao rừng cho tổ chức Mức 2 Lâm nghiệp Xem
13 4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức 2 Bảo vệ thực vật Xem
14 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
15 24. Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc đụng thuộc địa quản lý) Mức 2 Lâm nghiệp Xem
16 38. Giao nộp Gấu cho Nhà nước Mức 2 Lâm nghiệp Xem
17 Khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước ổn định lâu dài đối với hộ gia đình, cá nhân Mức 2 Lâm nghiệp Xem
18 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cải hoán Mức 4 Thủy sản Xem
19 44. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES Mức 2 Lâm nghiệp Xem
20 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
21 1. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Mức 3 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Xem
22 16. Thẩm định, phê duyệt cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng cho tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái lập dự án du lịch sinh thái đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
23 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá Mức 2 Thủy sản Xem
24 5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Mức 2 Bảo vệ thực vật Xem
25 43. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Mức 2 Lâm nghiệp Xem
26 3. Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm Mức 2 Trồng trọt Xem
27 29. Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
28 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
29 Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá Mức 3 Thủy sản Xem
30 20. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
31 4. Công nghệ làng nghề truyền thống Mức 2 Chế biến nông lâm sản và nghề muối Xem
32 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh Mức 2 Lâm nghiệp Xem
33 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi, trừ xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa chất độc hại, chất phóng xạ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
34 40. Xác nhận của Hạt Kiểm lâm các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác hợp pháp trong khu rừng đặc dụng, khu rừng phòng hộ và cây sau xử lý tịch thu Mức 2 Lâm nghiệp Xem
35 2. Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Mức 2 Nông thôn mới Xem
36 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
37 19. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
38 9. Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức Mức 2 Lâm nghiệp Xem
39 21. Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
40 10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
41 Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản Mức 2 Thủy sản Xem
42 26. Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống Mức 2 Lâm nghiệp Xem
43 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Mức 4 Chăn nuôi và Thú y Xem
44 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
45 45. Đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm theo quy định pháp luật Việt Nam, không quy định tại các Phụ lục của Công ước Cites Mức 2 Lâm nghiệp Xem
46 33. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Mức 2 Lâm nghiệp Xem
47 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
48 12. Cấp giấy phép khai thác động vật rừng từ tự nhiên không vì mục đích thương mại trên các lâm phận của các chủ rừng do địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
49 Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu). Mức 2 Thủy sản Xem
50 9. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem