Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 123
 • Mức độ 2 87
 • Mức độ 3 21
 • Mức độ 4 15
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1859
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 70
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 147
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 145
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 90
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Xác nhận đăng ký tàu cá Mức 2 Thủy sản Xem
2 Phê duyệt phương án, điều chỉnh phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh quản lý. Mức 2 Thủy lợi Xem
3 Hỗ trợ dự án liên kết Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
4 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức 4 Chăn nuôi và Thú y Xem
5 Công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên) Mức 2 Thủy sản Xem
6 Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp Mức 2 Lâm nghiệp Xem
7 Cấp, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản Mức 4 Thủy sản Xem
8 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác Mức 4 Thủy sản Xem
9 4. Tiếp nhận công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật Mức 3 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
10 Phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
11 Cấp lại giấy phép tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sát nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền câp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
12 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
13 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
14 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
15 Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
16 Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi: Xây dựng công trình mới; Lập bến, bãi tập kết nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư, phương tiện; Khoan, đào khảo sát địa chất, thăm dò, khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng, khai thác nước dưới đất; Xây dựng công trình ngầm thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
17 Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển Mức 2 Thủy sản Xem
18 Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế tàu cá Mức 4 Thủy sản Xem
19 Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Mức 2 Lâm nghiệp Xem
20 Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
21 Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
22 5. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Mức 2 Bảo vệ thực vật Xem
23 43. Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) Mức 2 Lâm nghiệp Xem
24 3. Cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp cây ăn quả lâu năm Mức 2 Trồng trọt Xem
25 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Mức 4 Chăn nuôi và Thú y Xem
26 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Mức 3 Thủy sản Xem
27 4. Công nghệ làng nghề truyền thống Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
28 Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh Mức 2 Lâm nghiệp Xem
29 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
30 Cấp giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
31 2. Công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới Mức 2 Nông thôn mới Xem
32 Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập Mức 2 Lâm nghiệp Xem
33 Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) Mức 4 Chăn nuôi và Thú y Xem
34 Xóa đăng ký tàu cá Mức 3 Thủy sản Xem
35 Cấp phép nuôi trồng thủy sản trên biển cho tổ chức, cá nhân Việt Nam (trong phạm vi 06 hải lý) Mức 3 Thủy sản Xem
36 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Mức 3 Bảo vệ thực vật Xem
37 10. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Mức 3 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
38 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) Mức 4 Chăn nuôi và Thú y Xem
39 Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
40 33. Thẩm định, phê duyệt phương án trồng rừng mới thay thế diện tích rừng chuyển sang sử dụng cho mục đích khác Mức 2 Lâm nghiệp Xem
41 Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý Mức 2 Lâm nghiệp Xem
42 Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
43 9. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón Mức 2 Nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem
44 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Mức 2 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Xem
45 30. Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đôi với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư) Mức 2 Lâm nghiệp Xem
46 Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem
47 Kiểm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triển lãm Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
48 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Mức 4 Chăn nuôi và Thú y Xem
49 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận Mức 2 Chăn nuôi và Thú y Xem
50 Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Mức 2 Thủy lợi Xem