Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 138
 • Mức độ 2 79
 • Mức độ 3 32
 • Mức độ 4 27
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1508
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 2
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 138
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 151
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 85
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Y Tế BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 11.Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp. Mức 4 Khám chữa bệnh Xem
2 7.Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng chẩn trị y học cổ truyền thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Mức 4 Khám chữa bệnh Xem
3 17.Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm khi có sự thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo. Mức 3 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
4 47.Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ kính thuốc Mức 2 Khám chữa bệnh Xem
5 52.Cấp lại giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế do bị mất hoặc hư hỏng hoặc giấy phép bị thu hồi do cấp không đúng thẩm quyền Mức 4 Khám chữa bệnh Xem
6 9.Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Mức 2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
7 39.Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với Phòng khám chuyên khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức 2 Khám chữa bệnh Xem
8 24. Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo. Mức 3 Dược - Mỹ phẩm Xem
9 15.Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cơ sở kinh doanh đề nghị Mức 2 Dược - Mỹ phẩm Xem
10 6.Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” – GPP. Mức 3 Dược - Mỹ phẩm Xem
11 Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 2 Khám chữa bệnh Xem
12 5.Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền Sở Y tế Mức 2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
13 1.Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Mức 4 Trang thiết bị y tế và công trình y tế Xem
14 13.Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi nội dung quảng cáo. Mức 2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
15 1.55. Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức 2 Khám chữa bệnh Xem
16 10.Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (không bao gồm hình thức hội nghị, hội thảo, tổ chức sự kiện). Mức 2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
17 4.Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Mức 2 Y tế dự phòng và môi trường Xem
18 1.54. Cấp Giấy chứng nhận là lương y cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 1, Thông tư số 29/2015/TT-BYT Mức 2 Khám chữa bệnh Xem
19 1.Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 4 Khám chữa bệnh Xem
20 Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện đối với người nghiện chất dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý Mức 2 Y tế dự phòng và môi trường Xem
21 1.1Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Mức 2 Dược - Mỹ phẩm Xem
22 2.Xử lý đơn thư tại cấp tỉnh Mức 2 Khiếu nại, tố cáo Xem
23 20.Điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức, nhân sự hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 4 Khám chữa bệnh Xem
24 26.Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Mức 3 Khám chữa bệnh Xem
25 32.Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ trong trường hợp Giấy phép hoạt động mất, hỏng, rách Mức 3 Khám chữa bệnh Xem
26 18.Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề dược Mức 3 Dược - Mỹ phẩm Xem
27 5.Cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám đa khoa thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức 2 Khám chữa bệnh Xem
28 56. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 3 Khám chữa bệnh Xem
29 24.Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 3 Khám chữa bệnh Xem
30 16.Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với hình thức quảng cáo thông qua hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT. Mức 2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
31 3.Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D. Mức 4 Trang thiết bị y tế và công trình y tế Xem
32 54.Thủ tục cho phép áp dụng thí điểm kỹ thuật mới, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh đối với kỹ thuật mới, phương pháp mới quy định tại Khoản 3, Điều 2 Thông tư số 07/2015/TT-BYT thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Mức 4 Khám chữa bệnh Xem
33 17.Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi địa điểm. Mức 3 Khám chữa bệnh Xem
34 Công bố đủ điều kiện hoạt động đối với cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 2 Khám chữa bệnh Xem
35 51.Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám chữa bệnh Mức 4 Khám chữa bệnh Xem
36 1.1Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức 4 Khám chữa bệnh Xem
37 20.Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (bị mất, hư hỏng; bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp) Mức 3 Dược - Mỹ phẩm Xem
38 1.4. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Mức 2 Dược - Mỹ phẩm Xem
39 Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị thay đổi họ và tên, ngày tháng năm sinh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 2 Khám chữa bệnh Xem
40 21.Trả lại Chứng chỉ hành nghề dược cho cá nhân đăng ký hành nghề dược trường hợp cá nhân đơn phương đề nghị Mức 2 Dược - Mỹ phẩm Xem
41 28.Cho phép cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được tiếp tục hoạt động, khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn kỹ thuật thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 3 Khám chữa bệnh Xem
42 8.Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cho các đối tượng được quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 47/2014/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 Mức 2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
43 45.Cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả Mức 2 Khám chữa bệnh Xem
44 18.Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế khi thay đổi tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Mức 3 Khám chữa bệnh Xem
45 8.Cấp giấy phép hoạt động đối với nhà hộ sinh thuộc thẩm quyền của Sở y tế. Mức 4 Khám chữa bệnh Xem
46 Khám giám định y khoa lần đầu đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị phơi nhiễm với chất độc hóa học quy định tại Điều 38 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Mức 2 Giám định y khoa Xem
47 2.Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân. Mức 2 An toàn thực phẩm và dinh dưỡng Xem
48 Công bố đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền Sở Y tế Mức 2 Y tế dự phòng và môi trường Xem
49 14.Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược nhưng thay đổi loại hình cơ sở kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà làm thay đổi điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược Mức 2 Dược - Mỹ phẩm Xem
50 1.58. Cấp lại Giấy chứng nhận là lương y thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức 3 Khám chữa bệnh Xem