Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 124
 • Mức độ 2 107
 • Mức độ 3 15
 • Mức độ 4 2
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1851
 • Sở Thông tin và Truyền thông 54
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 135
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 71
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 156
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 125
 • Sở Y Tế BRVT 142
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 124
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 80
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Mức 2 Lao động - Tiền lương Xem
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Mức 2 Khiếu nại, tố cáo Xem
3 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi Mức 2 Người có công Xem
4 Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Mức 2 Việc làm Xem
5 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Mức 3 Lao động - Tiền lương Xem
6 Thủ tục cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Mức 2 Giáo dục nghề nghiệp Xem
7 Thủ tục đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Mức 3 Quản lý lao động nước ngoài Xem
8 Thủ tục cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (trong cùng một tỉnh, thành phố với trụ sở chính của trường trung cấp) Mức 2 Giáo dục nghề nghiệp Xem
9 Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Mức 2 Phòng chống tệ nạn xã hội Xem
10 Giải quyết hỗ trợ học nghề Mức 2 Việc làm Xem
11 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Mức 2 Người có công Xem
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Mức 3 Giáo dục nghề nghiệp Xem
13 Gia hạn giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Mức 2 Phòng chống tệ nạn xã hội Xem
14 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Mức 2 Cho thuê lại lao động Xem
15 Thủ tục chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Mức 2 Giáo dục nghề nghiệp Xem
16 Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Mức 2 Người có công Xem
17 Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Mức 2 Người có công Xem
18 Giải quyết đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Mức 2 Người có công Xem
19 Thủ tục cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài (tại các tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính của trường trung cấp) Mức 2 Giáo dục nghề nghiệp Xem
20 Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Mức 2 Người có công Xem
21 Thủ tục chia, tách, sáp nhập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức 2 Giáo dục nghề nghiệp Xem
22 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức 2 Việc làm Xem
23 Giám định lại do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Mức 2 Người có công Xem
24 Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Mức 2 Người có công Xem
25 Nghỉ chịu tang của học viên tại Trung tâm Giáo dục – Lao động và Dạy nghề Mức 2 Phòng chống tệ nạn xã hội Xem
26 Hưởng chế độ mai táng phí, trợ cấp 1 lần khi người có công với cách mạng từ trần Mức 2 Người có công Xem
27 Thủ tục xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III) Mức 2 Lao động - Tiền lương Xem
28 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Mức 2 Bảo trợ xã hội Xem
29 Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Mức 2 Người có công Xem
30 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 2 Người có công Xem
31 Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Mức 2 An toàn lao động Xem
32 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức 2 Khiếu nại, tố cáo Xem
33 Thủ tục báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Mức 3 Quản lý lao động nước ngoài Xem
34 Giải quyết chế độ đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Mức 2 Người có công Xem
35 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Mức 2 Việc làm Xem
36 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Mức 2 Bảo trợ xã hội Xem
37 Xác nhận mẫu phôi chứng chỉ sơ cấp, mẫu phôi bản sao chứng chỉ sơ cấp Mức 3 Giáo dục nghề nghiệp Xem
38 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Mức 2 Bảo trợ xã hội Xem
39 Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trực thuộc tỉnh Mức 2 Giáo dục nghề nghiệp Xem
40 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
41 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Mức 2 Người có công Xem
42 Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến Mức 2 Người có công Xem
43 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức 2 Khiếu nại, tố cáo Xem
44 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giài quyết khiếu nại, tố cáo Xem
45 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Mức 2 Việc làm Xem
46 Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Mức 2 An toàn lao động Xem
47 Giải quyết đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Mức 2 Người có công Xem
48 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh Mức 2 Bảo trợ xã hội Xem
49 Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Mức 2 Người có công Xem
50 Thủ tục công nhận hiệu trưởng trường trung cấp tư thục Mức 2 Giáo dục nghề nghiệp Xem