Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 120
 • Mức độ 2 0
 • Mức độ 3 0
 • Mức độ 4 120
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1537
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 152
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 133
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14
Quận, huyện, thị xã
 • UBND Huyện Côn Đảo 0
Xã, phường, thị trấn

Sở Công Thương BRVT Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 7.28. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
2 16.1. Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản rắn nhóm B, C Mức 4 Công nghiệp nặng Xem
3 7.2. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
4 11.1 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Mức 4 Công nghiệp địa phương Xem
5 8.9. Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức 4 Công nghiệp tiêu dùng Xem
6 7.47. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Mức 4 Khí thiên nhiên hóa lỏng Xem
7 15.1. Cấp Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức 4 Hóa chất Xem
8 6.1. Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp Mức 4 Quản lý hoạt động bán hàng đa cấp Xem
9 14.3. Cấp lại Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Mức 4 Vật liệu nổ công nghiệp Xem
10 15.9 Cấp lại Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất,kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức 4 Hóa chất Xem
11 2.6 Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Điện Xem
12 5.1. Đăng ký Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung Mức 4 Bảo vệ người tiêu dùng Xem
13 7.6. Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
14 7.43. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Khí thiên nhiên hóa lỏng Xem
15 8.3. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức 4 Công nghiệp tiêu dùng Xem
16 9.5. Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Mức 4 Xúc tiến thương mại Xem
17 7.38. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
18 15.2 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức 4 Hóa chất Xem
19 15.12. Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Mức 4 Hóa chất Xem
20 7.1. Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
21 2.11 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 3MW đặt tại địa phương Mức 4 Điện Xem
22 2.12 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương Mức 4 Điện Xem
23 13.2. Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 4 Thương mại quốc tế Xem
24 7.3. Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
25 9.2. Đăng ký sửa đổi/ bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức 4 Xúc tiến thương mại Xem
26 7.7. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
27 7.41. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LNG vào phương tiện vận tải Mức 4 Khí thiên nhiên hóa lỏng Xem
28 7.4. Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
29 7.22. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào phương tiện vận tải Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
30 7.16. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
31 7.26. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
32 13.1. Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Mức 4 Thương mại quốc tế Xem
33 8.8 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Mức 4 Công nghiệp tiêu dùng Xem
34 15.3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức 4 Hóa chất Xem
35 18.7. Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 An toàn thực phẩm Xem
36 15.7 Cấp Giấy chứng nhận sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp Mức 4 Hóa chất Xem
37 7.30. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
38 8.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức 4 Công nghiệp tiêu dùng Xem
39 7.25. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LPG Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
40 3.2. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3 Mức 4 Dầu khí Xem
41 7.45. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp LNG Mức 4 Khí thiên nhiên hóa lỏng Xem
42 18.1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện Mức 4 An toàn thực phẩm Xem
43 7.9. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem
44 7.19. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai Mức 4 Khí dầu mỏ hóa lỏng Xem
45 2.4 Cấp Giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương Mức 4 Điện Xem
46 14.1. Cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Mức 4 Vật liệu nổ công nghiệp Xem
47 4.1. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Mức 4 Khoa học Công nghệ Xem
48 8.2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Mức 4 Công nghiệp tiêu dùng Xem
49 7.55. Cấp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện cấp CNG Mức 4 Khí thiên nhiên nén Xem
50 7.11. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Mức 4 Lưu thông hàng hóa trong nước Xem