Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 101
 • Mức độ 2 19
 • Mức độ 3 71
 • Mức độ 4 11
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1859
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 70
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 147
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 145
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 90
 • Sở Tài chính BRVT 59
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Văn hóa và Thể thao Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
2 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
3 Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương. Mức 3 Nghệ thuật biểu diễn Xem
4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
5 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Mức 2 Di sản Văn hóa Xem
6 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
7 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo. Mức 4 Văn hóa cơ sở Xem
8 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh hoạt động thể thao đối với môn Bơi, Lặn Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
9 Thủ tục cấp Giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Mức 3 Điện ảnh Xem
10 Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
11 Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Mức 2 Nghệ thuật biểu diễn Xem
12 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Mức 4 Di sản Văn hóa Xem
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billiards & Snooker Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao tổ đối với môn Karatedo Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
16 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mức 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xem
17 Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Mức 3 Văn hóa cơ sở Xem
18 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Mức 3 Văn hóa cơ sở Xem
19 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke Mức 3 Văn hóa cơ sở Xem
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
21 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao). Mức 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xem
22 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
23 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
24 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. Mức 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xem
25 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Mức 2 Gia đình Xem
26 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Mức 4 Di sản Văn hóa Xem
27 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật. Mức 2 Di sản Văn hóa Xem
28 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội Mức 2 Di sản Văn hóa Xem
29 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
30 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương. Mức 2 Nghệ thuật biểu diễn Xem
31 Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Mức 3 Văn hóa cơ sở Xem
32 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Mức 2 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xem
33 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức 4 Di sản Văn hóa Xem
34 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
35 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Vũ đạo thể thao giải trí Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
36 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Võ cổ truyền, Vovinam Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
37 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quần vợt Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
38 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu. Mức 3 Nhập khẩu văn hoá phẩm nhằm mục đích kinh doanh Xem
39 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
40 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
41 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập. Mức 2 Di sản Văn hóa Xem
42 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
43 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích. Mức 2 Di sản Văn hóa Xem
44 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên Mức 2 Thư viện Xem
45 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu. Mức 3 Nhập khẩu văn hoá phẩm nhằm mục đích kinh doanh Xem
46 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Mức 3 Văn hóa cơ sở Xem
47 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương. Mức 3 Nghệ thuật biểu diễn Xem
48 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
49 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình. Mức 3 Gia đình Xem
50 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh). Mức 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xem