Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 86
 • Mức độ 2 18
 • Mức độ 3 68
 • Mức độ 4 0
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1913
 • Sở Thông tin và Truyền thông 56
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 123
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 67
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 94
 • Ban Dân Tộc BRVT 3
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 147
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 181
 • Sở Y Tế BRVT 160
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 146
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 124
 • Sở Văn hóa và Thể thao 86
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 87
 • Sở Tài chính BRVT 73
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 134
 • Sở Du Lịch 25
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Văn hóa và Thể thao Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
2 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng đá Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
3 Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương. Mức 3 Nghệ thuật biểu diễn Xem
4 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập. Mức 2 Di sản Văn hóa Xem
5 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
6 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo. Mức 3 Văn hóa cơ sở Xem
7 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn. Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
8 Thủ tục cấp Giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Mức 3 Điện ảnh Xem
9 Thủ tục cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. Mức 2 Nghệ thuật biểu diễn Xem
10 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. Mức 3 Di sản Văn hóa Xem
11 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker. Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
12 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo. Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
13 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông. Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
14 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Mức 3 Văn hóa cơ sở Xem
15 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội. Mức 3 Văn hóa cơ sở Xem
16 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật (thẩm quyền của Sở Văn hóa và Thể thao). Mức 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xem
17 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Thể dục thể hình và Fitness Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
18 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Quyền anh Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
19 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng. Mức 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xem
20 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Mức 2 Gia đình Xem
21 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Mức 3 Di sản Văn hóa Xem
22 Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật. Mức 2 Di sản Văn hóa Xem
23 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
24 Thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương. Mức 2 Nghệ thuật biểu diễn Xem
25 Thủ tục công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Mức 3 Văn hóa cơ sở Xem
26 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Mức 2 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xem
27 Thủ tục đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức 3 Di sản Văn hóa Xem
28 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí. Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
29 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam. Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
30 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt. Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
31 Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu. Mức 3 Nhập khẩu văn hoá phẩm nhằm mục đích kinh doanh Xem
32 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
33 Thủ tục xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập. Mức 2 Di sản Văn hóa Xem
34 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
35 Thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích. Mức 2 Di sản Văn hóa Xem
36 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên Mức 2 Thư viện Xem
37 Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu. Mức 3 Nhập khẩu văn hoá phẩm nhằm mục đích kinh doanh Xem
38 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Mức 3 Văn hóa cơ sở Xem
39 Thủ tục cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương. Mức 3 Nghệ thuật biểu diễn Xem
40 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao. Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
41 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình. Mức 3 Gia đình Xem
42 Thủ tục cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh). Mức 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xem
43 Thủ tục cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương. Mức 3 Di sản Văn hóa Xem
44 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp tỉnh). Mức 3 Gia đình Xem
45 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lặn biển thể thao giải trí Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
46 Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ. Mức 3 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Xem
47 Thủ tục cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. Mức 3 Gia đình Xem
48 Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương. Mức 3 Xuất nhập khẩu Văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Xem
49 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động mô tô nước trên biển. Mức 3 Thể dục - Thể thao Xem
50 Thủ tục cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ. Mức 3 Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Xem