Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 84
 • Mức độ 2 22
 • Mức độ 3 62
 • Mức độ 4 0
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1508
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 2
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 138
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 151
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 85
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Văn hóa và Thể thao Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 46. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu Mức 3 Văn hóa Xem
2 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mức 3 Văn hóa Xem
3 9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Mức 3 TDTT Xem
4 19. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn Mức 3 TDTT Xem
5 30. Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mức 2 Văn hóa Xem
6 13. Cấp giấy phép kinh doanh karaoke Mức 3 Văn hóa Xem
7 13. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Mức 3 TDTT Xem
8 20. Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường Mức 2 Văn hóa Xem
9 49. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh) Mức 3 Văn hóa Xem
10 36. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Mức 2 Văn hóa Xem
11 64. Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Mức 3 Văn hóa Xem
12 18. Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. Mức 2 Gia đình Xem
13 19. Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn, phương tiện giao thông, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước đối với hàng hoá, dịch vụ thông thường Mức 2 Văn hóa Xem
14 21. Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình. Mức 2 Gia đình Xem
15 4. Cấp giấy phép phổ biến phim Mức 3 Văn hóa Xem
16 18. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Văn hóa Xem
17 43. Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Mức 2 Văn hóa Xem
18 51. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Mức 2 Văn hóa Xem
19 20.Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động judo Mức 3 TDTT Xem
20 58. Tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Mức 3 Văn hóa Xem
21 56. Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Mức 2 Văn hóa Xem
22 8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí Mức 3 TDTT Xem
23 16. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động hoạt động taekwondo Mức 3 TDTT Xem
24 23. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Mức 2 TDTT Xem
25 27. Đăng kí di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Mức 3 Văn hóa Xem
26 59. Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Mức 3 Văn hóa Xem
27 17. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động cầu lông Mức 3 TDTT Xem
28 31. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mức 3 Văn hóa Xem
29 16. Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. Mức 2 Gia đình Xem
30 57. Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức 2 Văn hóa Xem
31 24. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Mức 2 TDTT Xem
32 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mức 3 Văn hóa Xem
33 38. Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt độngbảo tàng ngoài công lập Mức 1 Văn hóa Xem
34 1. Cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ Mức 3 Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ Xem
35 6. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình Mức 3 TDTT Xem
36 14. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ Mức 3 TDTT Xem
37 10. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) Mức 3 Gia đình Xem
38 28. Cấp giấy phép cho người việt nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Mức 3 Văn hóa Xem
39 11. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vế cổ truyền và Vovinam Mức 3 TDTT Xem
40 45. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Mức 3 Văn hóa Xem
41 10. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao Mức 3 TDTT Xem
42 16. Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Mức 3 Văn hóa Xem
43 1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Mức 3 TDTT Xem
44 2. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Mức 3 TDTT Xem
45 15. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh Mức 3 TDTT Xem
46 3. Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Mức 3 TDTT Xem
47 62. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Mức 3 Văn hóa Xem
48 19. Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. Mức 2 Gia đình Xem
49 5. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động biliarts & snooker Mức 3 TDTT Xem
50 21. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động patin Mức 3 TDTT Xem