Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 36
 • Mức độ 2 10
 • Mức độ 3 22
 • Mức độ 4 4
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1846
 • Sở Thông tin và Truyền thông 53
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 124
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 70
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 70
 • Sở Nội vụ BRVT 92
 • Ban Dân Tộc BRVT 13
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 147
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 123
 • Sở Y Tế BRVT 144
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 183
 • Sở Ngoại vụ BRVT 14
 • Sở Công Thương BRVT 122
 • Sở Văn hóa và Thể thao 101
 • Sở Xây dựng BRVT 39
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 90
 • Sở Tài chính BRVT 46
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 136
 • Sở Du Lịch 36
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Du Lịch Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Mức 3 Lữ hành Xem
2 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Mức 3 Du lịch Xem
3 Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức 3 Lữ hành Xem
4 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
5 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Mức 3 Lữ hành Xem
6 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức 4 Lữ hành Xem
7 Thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức 3 Lữ hành Xem
8 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
9 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh Mức 2 Khiếu nại, tố cáo Xem
10 Thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức 3 Lữ hành Xem
11 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức 3 Dịch vụ du lịch khác Xem
12 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức 4 Lữ hành Xem
13 Thủ tục công nhận điểm du lịch Mức 3 Lữ hành Xem
14 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Mức 3 Lữ hành Xem
15 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức 3 Dịch vụ du lịch khác Xem
16 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức 3 Lữ hành Xem
17 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Mức 3 Lữ hành Xem
18 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Mức 3 Lữ hành Xem
19 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức 4 Lữ hành Xem
20 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh Mức 2 Giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
21 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
22 Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức 3 Lữ hành Xem
23 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức 3 Lữ hành Xem
24 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Mức 2 Khiếu nại, tố cáo Xem
25 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
26 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Mức 3 Lữ hành Xem
27 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức 3 Dịch vụ du lịch khác Xem
28 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức 3 Dịch vụ du lịch khác Xem
29 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Mức 3 Lữ hành Xem
30 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Mức 3 Dịch vụ du lịch khác Xem
31 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Mức 3 Lưu trú du lịch Xem
32 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức 4 Lữ hành Xem
33 Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập Mức 2 Phòng, chống tham nhũng Xem
34 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Mức 2 Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Xem
35 Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Mức 3 Lữ hành Xem
36 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Mức 2 Khiếu nại, tố cáo Xem