Mức cung cấp
 • Tất cả mức độ 17
 • Mức độ 2 12
 • Mức độ 3 5
 • Mức độ 4 0
Sở, Ban ngành
 • Tất cả cơ quan 1540
 • Sở Thông tin và Truyền thông 46
 • Sở Kế hoạch - Đầu Tư BRVT 74
 • Ban Quản lý Khu công nghiệp BRVT 69
 • Sở Khoa Học Công Nghệ BRVT 49
 • Sở Nội vụ BRVT 64
 • Ban Dân Tộc BRVT 2
 • Sở Giao thông Vận tải BRVT 137
 • Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn 133
 • Sở Y Tế BRVT 161
 • Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT 128
 • Sở Tư pháp BRVT 162
 • Sở Ngoại vụ BRVT 1
 • Sở Công Thương BRVT 120
 • Sở Văn hóa và Thể thao 83
 • Sở Xây dựng BRVT 38
 • Sở Giáo dục Đào tạo BRVT 53
 • Sở Tài chính BRVT 55
 • Văn phòng UBND 1
 • Sở Tài nguyên Môi trường BRVT 133
 • Sở Du Lịch 17
 • Bệnh viện Bà Rịa 14

Sở Du Lịch Tìm thấy thủ tục Tất cả mức độ
STT Tên thủ tục Mức độ Lĩnh vực Xem
1 4. Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Lữ hành Xem
2 3. Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu huỷ Mức 2 Lữ hành Xem
3 1. Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Lữ hành Xem
4 16. Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Mức 2 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Xem
5 11. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch Mức 3 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Xem
6 5. Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam Mức 2 Lữ hành Xem
7 8. Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức 3 Lữ hành Xem
8 14. Thẩm định lại, xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Mức 2 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Xem
9 13. Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức 3 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Xem
10 17.Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác Mức 2 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Xem
11 15. Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch Mức 2 Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch Xem
12 9. Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Mức 3 Lữ hành Xem
13 10.Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch Mức 2 Lữ hành Xem
14 7. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Mức 2 Lữ hành Xem
15 12. Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch Mức 3 Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Xem
16 6. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Mức 2 Lữ hành Xem
17 2. Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp Mức 2 Lữ hành Xem