Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
345.321
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
317.498
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 24/09/2020 15:57:41

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 24/09/2020 15:57:41

Số lượt truy cập
1411827
Đang online: 6
Hôm qua: 9390
Tháng trước: 188439
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 37.804 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.742 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.022 hồ sơ
 • Quá hạn 720 hồ sơ
 • Tháng
  9/2020
  97,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 58.385 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.281 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 49.619 hồ sơ
 • Quá hạn 11.662 hồ sơ
 • Tháng
  8/2020
  81,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.092 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.784 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.688 hồ sơ
 • Quá hạn 13.096 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  75,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 50.580 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 47.836 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 38.143 hồ sơ
 • Quá hạn 9.693 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  79,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 38.473 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 33.282 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.291 hồ sơ
 • Quá hạn 3.991 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  88,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.842 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 17.716 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 15.680 hồ sơ
 • Quá hạn 2.036 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  88,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 42.892 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 38.321 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.213 hồ sơ
 • Quá hạn 3.108 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  91,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.558 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.030 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.948 hồ sơ
 • Quá hạn 82 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 14.526 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14.790 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 14.665 hồ sơ
 • Quá hạn 125 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 14.695 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14.112 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.675 hồ sơ
 • Quá hạn 437 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 14.099 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.153 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.146 hồ sơ
 • Quá hạn 7 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 15.335 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14.027 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.951 hồ sơ
 • Quá hạn 76 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  99,5% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN