Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
192.677
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
172.376
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 02/07/2020 15:34:55

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2020

thời gian cập nhật số liệu: 02/07/2020 15:34:55

Số lượt truy cập
866487
Đang online: 5
Hôm qua: 9670
Tháng trước: 215385
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 3.709 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 3.764 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 2.484 hồ sơ
 • Quá hạn 1.280 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  66,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.413 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 42.294 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.288 hồ sơ
 • Quá hạn 10.006 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  76,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.737 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 32.547 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 28.534 hồ sơ
 • Quá hạn 4.013 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  87,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.380 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 17.224 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 15.183 hồ sơ
 • Quá hạn 2.041 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  88,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 41.740 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 37.175 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.067 hồ sơ
 • Quá hạn 3.108 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  91,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.503 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.977 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.895 hồ sơ
 • Quá hạn 82 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 14.435 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14.707 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 14.584 hồ sơ
 • Quá hạn 123 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 14.695 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14.112 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.675 hồ sơ
 • Quá hạn 437 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 14.099 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.143 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.138 hồ sơ
 • Quá hạn 5 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 15.335 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 14.027 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.951 hồ sơ
 • Quá hạn 76 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 9.617 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 8.933 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 8.924 hồ sơ
 • Quá hạn 9 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 10.724 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 11.173 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 11.173 hồ sơ
 • Quá hạn 0 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  100% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN