Đánh giá chung
Đánh giá chất lượng công chức
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan:
Phòng ban:
Lê Thị Hường

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở LĐTBXH

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

5 (10 lượt đánh giá)
Đánh giá
Lê Thị Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở Tài chính

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

Trần Thị Lam

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở XD

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

3.6 (35 lượt đánh giá)
Đánh giá
Vũ Anh Thư

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực:

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

5 (5 lượt đánh giá)
Đánh giá
Nguyễn Thị Tố Loan

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực:

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

5 (5 lượt đánh giá)
Đánh giá
Đỗ Thị Kiều

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở XD

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

3.8 (20 lượt đánh giá)
Đánh giá
Nguyễn Mai Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở GTVT

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

4.7 (15 lượt đánh giá)
Đánh giá
Trần Thị Minh Tuyền

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở công thương

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

Lê Thị Huyền Trang

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Ban Quản lý các KCN

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

5 (20 lượt đánh giá)
Đánh giá
Phan Văn Quốc

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở TNMT

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

5 (10 lượt đánh giá)
Đánh giá
Quách Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở GTVT

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

Nguyễn Thị Thanh Loan

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở GDDT

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

Hà Văn Hiếu

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở KHĐT

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

Trần Thị Thùy Dương

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở VHTT

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

4 (5 lượt đánh giá)
Đánh giá
Lê Thị Quỳnh Như

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở NNPTNN

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

5 (5 lượt đánh giá)
Đánh giá
Trần Thị Thanh Xuân

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở TNMT

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

4.7 (19 lượt đánh giá)
Đánh giá
Nguyễn Văn Nhường

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở Nội vụ

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

Lâm Thị Mộng Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở NNPTNN

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

5 (60 lượt đánh giá)
Đánh giá
Nguyễn Thị Thu Hoài

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở Y Tế

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

5 (5 lượt đánh giá)
Đánh giá
Nguyễn Chí Thành

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở Du Lịch

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Chức vụ: Chuyên viên

Lĩnh vực: Sở KHĐT

Đơn vị: LĨNH VỰC CÁC SỞ BAN NGÀNH

5 (5 lượt đánh giá)
Đánh giá
Đánh giá cơ quan giải quyết thủ tục hành chính
Vui lòng chọn đơn vị thực hiện đánh giá
Cơ quan: