Mức độ 4  Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

Ký hiệu thủ tục: 2.000134.000.00.00.H06
Lượt xem: 2646
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao Động Thương binh Xã hội BRVT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày làm việc

  Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ)

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận khai báo sử dụng, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoặc công văn thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo (trong đó có nêu rõ lý do từ chối)
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 84/2015/QH13 Số: 84/2015/QH13

 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP Số: 44/2016/NĐ-CP

 • Thông tư 16/2017/TT-BLĐTBXH Số: 16/2017/TT-BLĐTBXH

 • Thông tư 36/2019/TT-BLĐTBXH

 • 140/2018/NĐ-CP

 • Bước 1: Trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng , tổ chức, cá nhân dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương tại nơi sử dụng.

 • Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ.

 • Bước 3: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký Giấy xác nhận khai báo khi đưa vào sử dụng. Trường hợp không cấp Giấy xác nhận, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có công văn từ chối và nêu rõ lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị.Bản chính: 1

Bản sao: 0

Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định;Phụ lục Iđ.docBản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

 • PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH Tải về

không