Mức độ 4  Cho phép người hành nghề được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau khi bị đình chỉ hoạt động chuyên môn thuộc thẩm quyền của Sở Y tế

Ký hiệu thủ tục: 1.000854.000.00.00.H06
Lượt xem: 449
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Y Tế BRVT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 • Trực tiếp
 • 20 Ngày

  Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

  Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 Ngày

  Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Quyết định cho người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn

Phí

Không có

Lệ phí

Không có

Căn cứ pháp lý
 • Quy định về thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Số: 35/2013/TT-BYT

 • Người hành nghề nộp hồ sơ đề nghị cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn tại Sở Y tế

 • Bộ Y tế gửi cho người hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT. Trong phạm vi 10 ngày kể từ ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Bộ y tế phải tiến hành thẩm định hồ sơ.

 • Trong thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ ghi trên Phiều tiếp nhận, Sở Y tế phải ra quyết định cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn.

  Nếu không cho phép người hành nghề tiếp tục hoạt động chuyên môn thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệTrường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì phải có văn bản thông bảo cho người hành nghề hoàn chỉnh hồ sơ, trong đó phải nêu cụ thể tài liệu cần được bổ sung, sửa đổi. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ các ngày lễ.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao có chứng thực giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp đối với người hành nghề là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.   Bản chính: 0

Bản sao: 1

Báo cáo về việc khắc phục sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề;   Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề;   Bản chính: 0

Bản sao: 1

Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến sai sót chuyên môn kỹ thuật của người hành nghề trong thời gian bị đình chỉ hoạt động chuyên môn;   Bản chính: 1

Bản sao: 0

Đơn đề nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT phụ lục 5.docx Bản chính: 1

Bản sao: 0

 

File mẫu:

 • Đơn đề nghị được tiếp tục hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Phụ lục 05 ban hành kèm Thông tư số 35/2013/TT-BYT Tải về

Không có thông tin