Mức độ 4  Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)

Ký hiệu thủ tục: 1.009386.000.00.00.H06
Lượt xem: 2978
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa chỉ cơ quan giải quyết

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Quầy số 07 - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Số điện thoại: 0254.3.515.555 (Ext:107) Địa chỉ: số 04 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp qua cổng dịch vụ công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại địa chỉ: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

-  Trực tiếp: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Hệ thống bưu chính: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

- Trực tuyến: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

  • Văn bản chấp thuận

Phí

Không

Lệ phí

Không 

Căn cứ pháp lý

- Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016;

- Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT ngày 24/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản thêm ấn phẩm, thực hiện hai loại hình báo chí, mở chuyên trang của báo điện tử và tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san.

- Cơ quan, tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cho phép thay đổi gửi trực tiếp, qua hệ thống bưu chính hoặc qua môi trường điện tử đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có trách nhiệm xem xét giải quyết việc chấp thuận bằng văn bản; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;

- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin;

- Mẫu trình bày tên gọi bản tin có xác nhận của cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép và bản dịch tiếng Việt được công chứng đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài.

File mẫu:

Không có