Mức độ 4  Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Ký hiệu thủ tục: BC-5
Lượt xem: 484
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện
  • Trực tiếp
  • Trực tuyến
  • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
 
  • 10 Ngày làm việc
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


  • Văn bản chấp thuận


Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
  • Nghị định 88/2012/NĐ-CP Số: 88/2012/NĐ-CP

  • Thông tư 04/2014/TT-BTTTT Số: 04/2014/TT-BTTTT

  • Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam (trụ sở tại các địa phương khác ngoài Hà Nội) có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày.  

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
Đơn đề nghị (theo mẫu); Mẫu 04 TT04.2014.tt-btttt.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 

File mẫu:

Không