Mức độ 3  Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được

Ký hiệu thủ tục: BCH-4
Lượt xem: 449
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 7 Ngày làm việc

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Bản sao từ bản gốc của giấy phép bưu chính đã được cấp
Phí

Không

Lệ phí

100.000 đồng /lần (Một trăm nghìn đồng/lần).

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Số: 291/2016/TT-BTC

 • Luật bưu chính Số: 49/2010/QH12

 • Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông

+ Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính

+ Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính; Tải về

Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được