Mức độ 4  Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 1.004379.000.00.00.H06
Lượt xem: 1643
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Bản sao từ bản gốc của giấy phép bưu chính đã được cấp
Phí

Không

Lệ phí

100.000 đồng /lần (Một trăm nghìn đồng/lần).

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Số: 291/2016/TT-BTC

 • Luật bưu chính Số: 49/2010/QH12

 • Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư 25/2020/TT-BTC Số: 25/2020/TT-BTC

 • Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ, Tết.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính; Giaydenghicaplaigiayphepbuuchinh.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, nhưng bị hư hỏng không sử dụng được Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính; Tải về

Giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được