Mức độ 4  Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh)

Ký hiệu thủ tục: 1.005442.000.00.00.H06
Lượt xem: 2299
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Bản sao từ bản gốc của văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp
Phí

Không

Lệ phí

100.000 đồng/lần (Một trăm nghìn đồng)

Căn cứ pháp lý
 • Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010 Số: Luật Bưu chính số 49/2010/QH

 • Nghị định số 47/2011/NĐ-CP Số: Nghị định số 47/2011/NĐ-CP

 • Thông tư số 291/2016/TT-BTC Số: Thông tư số 291/2016/TT-BTC

 • Thông tư 25/2020/TT-BTC Số: 25/2020/TT-BTC

 • - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.

 • - Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở TTTT.

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ, Tết.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Giaydenghicaplaigiayphepbuuchinh.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Tải về

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ). Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được