Mức độ 4  Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ký hiệu thủ tục: 2.000210.000.00.00.H06
Lượt xem: 867
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương BRVT

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trực tiếp

Nộp qua bưu chính công ích

 • 3 Ngày làm việc

  Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương đã cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn

 • 3 Ngày làm việc

  Qua bưu điện

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp

Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 14/2017/QH14 Số: 14/2017/QH14

 • Nghị định 71/2018/NĐ-CP Số: 71/2018/NĐ-CP

 • Thông tư 13/2018/TT-BCT Số: 13/2018/TT-BCT

Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc hư hỏng

 • Tổ chức hoạt động vật liệu nổ công nghiệp lập hồ sơ đề nghị Sở Công Thương để xem xét, cấp lại Giấy chứng nhận; Sở Công Thương tổ chức xem xét tính hợp lệ của hồ sơ; Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Công Thương thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận.

Trường hợp không cấp lại

 • Trường hợp không cấp lại phải có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

 • Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả:Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, sai sót hoặc hư hỏng

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
02 ảnh (cỡ 3×4 cm) của người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận  

Bản chính: 0

Bản sao: 1
 
 
Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 01 Phụ lục II) Mẫu số 01 (1).docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0
 
 

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (mẫu số 01 Phụ lục II) Tải về

Giấy chứng nhận huấn luyện đã được cấp bị mất, sai sót hoặc hư hỏng