Mức độ 4  Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Ký hiệu thủ tục: 2.002381.000.00.00.H06
Lượt xem: 833
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 25 Ngày

  25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.

 • Trực tuyến
 • 25 Ngày

  25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 25 Ngày

  25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phí, lệ phí.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế.
Phí

- Phí thẩm định an toàn bức xạ:

+ 75% mức thu phí thẩm định cấp giấy phép mới.

- Lệ phí cấp phép: Không

Lệ phí

- Phí thẩm định an toàn bức xạ:

+ 75% mức thu phí thẩm định cấp giấy phép mới.

- Lệ phí cấp phép: Không

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

 • Thông tư 287/2016/TT-BTC Số: 287/2016/TT-BTC

 • Nghị định 142/2020/NĐ-CP Số: 142/2020/NĐ-CP

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế đến UBND tỉnh.

 • Bước 3: Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được phí, lệ phí và hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chấn đoán trong y tế). Trường hợp không cấp gia hạn giấy phép, UBND tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, UBND tỉnh kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản mức phí đối với hồ sơ hợp lệ hoặc thông báo bằng văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ nểu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Mau 6_Don gia han GP.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn Bản chính: 0
Bản sao: 1
Kết quả đo liều kế cá nhân trong thời gian hiệu lực của giấy phép đề nghị gia hạn Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao kết quả kiểm xạ Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị Bản chính: 0
Bản sao: 1
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Mau 01_KB nhan vien BX.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Mau 05_PL5_BC su dung X quang y te.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Tải về
 • Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ Tải về
 • Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ (nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gần nhất) Tải về

Tổ chức, cá nhân muốn gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày đối với giấy phép có thời hạn trên 12 tháng.