CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 40 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001257.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Người có công
2 1.002271.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công
3 1.002305.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
4 1.002354.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ đi lấy chồng hoặc vợ khác Người có công
5 1.002363.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
6 1.002377.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công
7 1.002382.000.00.00.H06 Thủ tục giám định vết thương còn sót Người có công
8 1.002393.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công
9 1.002410.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
10 1.002429.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
11 1.002440.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Người có công
12 1.002449.000.00.00.H06 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công
13 1.002487.000.00.00.H06 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công
14 1.002519.000.00.00.H06 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Người có công
15 1.002720.000.00.00.H06 Thủ tục giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát và điều chỉnh chế độ Người có công