CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 42 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.003888.000.00.00.H06 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
2 1.009374.000.00.00.H06 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
3 1.009386.000.00.00.H06 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
4 2.001171.000.00.00.H06 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
5 2.001173.000.00.00.H06 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
6 1.003633.000.00.00.H06 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính
7 1.003659.000.00.00.H06 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
8 1.003687.000.00.00.H06 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
9 1.004379.000.00.00.H06 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
10 1.004470.000.00.00.H06 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính
11 1.005442.000.00.00.H06 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính
12 1.000067.000.00.00.H06 Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 1.000073.000.00.00.H06 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 1.003384.000.00.00.H06 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
15 1.005452.000.00.00.H06 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử