CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 52 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BC-1 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
2 BC-2 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Báo chí
3 BC-3 Cho phép họp báo (trong nước) Báo chí
4 BC-4 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí
5 BC-5 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
6 BCH-1 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính
7 BCH-2 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính
8 BCH-3 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính
9 BCH-4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
10 BCH-5 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính
11 BCH-6 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính
12 G14-TT05-1 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
13 G14-TT05-10 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
14 G14-TT05-11 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
15 G14-TT05-12 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử