CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 2013 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1936 2.000314.000.00.00.H06 Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép Thương Mại Quốc Tế
1937 2.000327.000.00.00.H06 Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
1938 2.000347.000.00.00.H06 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
1939 2.000450.000.00.00.H06 Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương Mại Quốc Tế
1940 1.000105.000.00.00.H06 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Việc Làm
1941 1.000459.000.00.00.H06 Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc Làm
1942 2.000192.000.00.00.H06 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm
1943 2.000205.000.00.00.H06 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc Làm
1944 2.000219.000.00.00.H06 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài Việc Làm
1945 1.003401.000.00.00.H06 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
1946 2.000131.000.00.00.H06 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại
1947 1.008723.000.00.00.H06 Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư; cơ sở giáo dục phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
1948 1.002268.000.00.00.H06 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia Đường bộ
1949 1.002877.000.00.00.H06 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ
1950 1.004993.000.00.00.H06 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ