CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 129 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
121 2.000002.000.00.00.H06 Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
122 2.000004.000.00.00.H06 Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Xúc tiến thương mại
123 2.000033.000.00.00.H06 Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại
124 2.001474.000.00.00.H06 Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại Xúc tiến thương mại
125 2.001798.000.00.00.H06 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Thanh Tra
126 2.001624.000.00.00.H06 Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Lưu thông hàng hóa trong nước
127 2.002175.000.00.00.H06 thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh Thanh Tra
128 1.003401.000.00.00.H06 Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
129 2.000131.000.00.00.H06 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại