CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 130 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 NCC-26 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng Người có công
77 NCC-27 Thủ tục sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Người có công
78 NCC-28 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Người có công
79 NCC-29 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Người có công
80 NCC-3 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
81 NCC-30 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Người có công
82 NCC-31 Thủ tục giám định vết thương còn sót Người có công
83 NCC-32 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh và người hưởng chính sách như thương binh Người có công
84 NCC-33 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
85 NCC-4 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
86 NCC-6 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần Người có công
87 NCC-7 Thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là người hưởng chế độ mất sức lao động Người có công
88 NCC-8 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
89 PCTNXH-2 Thủ tục Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội
90 PCTNXH-3 Thủ tục Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội