CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 130 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
121 VL_LTXHS-24 Thủ tục hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 Việc Làm
122 G07-LD06-51 Miễn nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trực thuộc tỉnh Giáo dục nghề nghiệp
123 PCTN_2 Thủ tục thực hiện việc giải trình Phòng, chống tham nhũng cấp Sở
124 BTXH20 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp tỉnh Tiếp công dân
125 BTXH28 Xử Lý Đơn Tại Cấp Tỉnh Giải quyết khiếu nại, tố cáo
126 PCTNXH-11 Thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Phòng, chống tệ nạn xã hội
127 PCTN_3 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Phòng, chống tham nhũng cấp Sở
128 BTXH11 Giải Quyết Khiếu Nại Lần Hai Tại Cấp Tỉnh Khiếu nại tố cáo
129 BTXH12 Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh Khiếu nại tố cáo
130 BTXH10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Khiếu nại tố cáo