CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 27 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 1.003717.000.00.00.H06 Mức độ 4 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Cấp Tỉnh/TP Du lịch
2 1.001837.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Cấp Sở Du lịch
3 1.001455.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Tỉnh/TP Du lịch
4 1.004580.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Tỉnh/TP Du lịch
5 1.004551.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Sở Du lịch
6 1.004503.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Sở Du lịch
7 1.004572.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Cấp Tỉnh/TP Du lịch
8 1.004594.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Cấp Sở Du lịch
9 1.003490.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục công nhận khu du lịch cấp tỉnh Cấp Tỉnh/TP Du lịch
10 1.004528.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục công nhận điểm du lịch Cấp Tỉnh/TP Du lịch
11 1.004605.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Cấp Tỉnh/TP Du lịch
12 2.001628.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Cấp Tỉnh/TP Du lịch
13 1.003275.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy Cấp Sở Du lịch
14 1.003240.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Cấp Sở Du lịch
15 2.001616.000.00.00.H06 Mức độ 4 Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Cấp Tỉnh/TP Du lịch