Mức độ 4  Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.

Ký hiệu thủ tục: 2.002385.000.00.00.H06
Lượt xem: 1060
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

 • Trực tuyến
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận khai báo
Phí

Không quy định

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • LUẬT Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

 • Thông tư 287/2016/TT-BTC Số: 287/2016/TT-BTC

 • Nghị định 142/2020/NĐ-CP Số: 142/2020/NĐ-CP

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế nộp phiếu khai báo đến cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh nơi thiết bị được sử dụng. Riêng đối với thiết bị X – quang chẩn đoán trong y tế sử dụng di động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên thì khai báo với cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu, quản lý thiết bị đặt trụ sở chính. Việc khai báo phải được thực hiện trong 07 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân có thiết bị bức xạ.

 • Bước 2: UBND tỉnh tổ chức thẩm định hồ sơ - Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung thông tin phiếu khai báo (nếu có); - Cấp Giấy xác nhận khai báo (không cấp Giấy xác nhận khai báo trong trường hợp Phiếu khai báo là thành phần của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ).

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Mau 07_KB thiet bi x quang.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế Tải về